Årsmöten Harplinge bf

2021 Det blev ett mycket välbesökt årsmöte denna gången, den 8 november. Oxalsyra delades ut och denna gången fick medlemmarna även en varningsetikett att sätta på burken. De som valt att beställa det lilla häftet Handbok i bihälsa till facilt självkostnadspris fick den i handen och de som ville kunde ta med sig de burkar som lämnats till honungsbedömningarna vi haft i år.

Själva mötet hade utannonserats i god tid, bilagor såsom ekonomirapporter, revisorsberättelse och dagordning hade sänts med och mötet fann detta i sin ordning. 

Mötesförhandlingarna framskred i god form och avslutades med avtackning av vår ordförande Lars Anders Olsson. Han har suttit sedan 2017 (skulle bara bli ett år!) och fört föreningen mot ökat antal medlemmar genom bland annat studiecirklar och ett stort engagemang för pollinering och bihälsa. Vice ordförande Annelie Albertsson tillägnade honom en text på temat bi och årsmötet beslöt att utse honom till hedersmedlem i föreningen. Dessutom erhöll Lars Anders årets diplom för Harplinges godaste honung 2021!

Lars Anders Olsson, avgående ordförande erhåller en välförtjänt avtackningsbukett av Annelie Albertsson, vice ordförande.

 

Efter avtackningsceremonin stärkte mötesdeltagarna sig med baguetter och kaffe och sedan kunde de som valt att stanna – vilket var de flesta – lyssna till Björn Klatt, forskare vid Lunds universitet, som talade om jordbrukets bekämpning av skadeinsekter och vilka effekter detta har på honungsbin och andra pollinatörer under rubriken ” The rise and fall of neonicotinoids – a special case”. 

 

Vid årsmötet valdes så en ny ordförande, Linda Klintefjord och en ny ledamot, Lena Bengtsson, in i styrelsen.  Vi hälsade dem varmt välkomna! Presentation av Linda och Lena finner ni under inlägg 2021.

2020! Detta minst sagt märkliga år med covid-19 och alla restriktioner pandemin innebar! Givetvis påverkades även Harplinge biodlarförening av dessa och årsmötet hölls under mycket annorlunda former. Den 19 november samlades en liten skara medlemmar i Plönninges konferenslokal. Vi höll avstånd, spritade våra händer och mötet blev kort och effektivt. Samtliga medlemmar hade erbjudits möjlighet att läsa igenom möteshandlingarna i förväg, via utskick, och två hade valt att rösta per brev. Den traditionella trivselstunden, med smörgåstårta efter mötet, ställdes i år in helt, men oxalsyra delades ut till de som ville ha, innan mötesförhandlingarna startade.

Det blir fint när det blir klart! Lions lokal håller på att renoveras och ser helt annorlunda ut. Det var 48 medlemmar som stannade på mötet. En del av informationen stod Peter Meuller för som i egenskap av bitillsyningsman talade om riskerna med kvarglömda bigårdar, smittspridning, att det är viktigt att vi hjälps åt och inte drar oss för att fråga om råd.
På bilden syns bland andra även Tom Winstanley, bitillsyningsman och Marianne Aurell Hellström, honungsbedömningskommittén.

2019 års årsmöte höll den 11 november i Lions lokaler på Hansagård, Harplinge. I år var det med en lätt förvirring men klev in, då lokalerna just genomgår en grundlig förändring. Hela 48 medlemmar kom och stannade på mötet och dessförinnan hade en hel del även kommit om så enbart för oxalsyrans skull. Ni är välkomna att stanna nästa år! 

Mötesordförande Lars Anders Olsson ledde förhandlingarna som flöt på smidigt och flera omval samt nyval gjordes. Lisa Feuerbach Wengel redogjorde för pollineringsprojektet, vad som gjorts och vad som kommer att göras. 

Josefin Eriksson fick diplom och kupkniv som vinnare av Harplinges godaste honung 2019 och Börje Karlsson, som vann samma fina utmärkelse 2018, fick den kupkniv han inte fick då.

Tre avgående ledamöter, Emil Åkesson, Cecilia Littorin och Alan Balkanberg avtackades och när ordförande avslutat mötet vankades det smörgåstårta. 

——————————————————————————————

Traditioner är trevliga i de flesta fall och en som är trevligare än de flesta är Harplinge biodlarförenings årsmöte på Hansagård! Den 12 november 2018 samlades en stor skara föreningsmedlemmar varav många ville ha oxalsyra till sina bin, traditionsenligt tillblandad av Börge Johansson. Därefter hölls årsmötet med det efterföljande avnjutandet av smörgåstårta och trivsam samvaro. Vid mötet delades diplom för Harplinges Godaste Honung ut till Börje Karlsson och vi avtackade Ulf Paulsson som under flera år varit ledamot i styrelsen och ansvarig för och skött föreningens bigård på ett fantastiskt sätt.

Ulf Paulsson flankerad av Lars Anders Olsson och Agneta Hammarstedt.  Foto Erland Nilsson

———————————————————————————–

God uppslutning och trevlig stämning var det när Harplinge biodlarförening (som enhälligt beslöt att inte heta Harplinge Bivänner längre) hade sitt årsmöte den 6 november 2017 på Hansagård i Harplinge. Mötesförhandlingarna avlöpte smidigt och efter avslut åt vi smörgåstårta och drack kaffe som traditionen bjuder. De som ville hade även fått oxalsyrablandning till sina bin innan mötets början.


Den 1 november 2016 samlades hela 28 medlemmar i Harplinge Biodlarförening/Harplinge bivänner för årsmöte. Vi var på Hansagård i Harplinge, vilket blivit något av en tradition. Detta året kanske vi inleder ytterligare en tradition i och med att vi delade ut oxalsyrablandning till de som ville ha före själva mötet. Det var Börge Johansson och Hans Håkansson som höll i detta. Börge och Peter Meuller talade om vikten av att ha koll på bina och att anmäla biinnehav och uppställningsplats till Länsstyrelsen, http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/bitillsyn.aspx

Efter årsmötesförhandlingar och avtackning av avgående styrelsemedlemmarna Hans Håkansson och Ulla Sandström, bjöd ordförande Lars-Anders Olsson in till den verkligt traditionella avslutningen bestående av smörgåstårta, kaffe och trevlig samvaro.

arsmote-16-a

arsmote-16-ulla

arsmote-16-lars-anders-och-hans-beskuren

—————————————————————————-

Ulf kollar vattenhalten
Ulf Paulsson undersöker vattenhalten på ett av de honungsprov som lämnats till bedömning. Foto: Ulla Sandström.

Även 2015 års årsmöte hölls i Lions mysiga festlokal på Hansagård i Harplinge. Tiden för mötet hade detta år ändrats till lördag förmiddag. Det var 17 personer som kom till mötet där bland annat LarsAnders Olsson valdes till ny ordförande då Bertil Ericsson avgått på egen begäran.  Nytt för året var även att honungskommittén hade sitt möte efter årsmötet och den välsmakande smörgåstårtan. De mötesdeltagare som ville, var välkomna att stanna kvar och se hur provningen gick till. Det var ett flertal som valde att stanna och stämningen under provningen av de tio inlämnade honungsburkarna var hög.

HH, AH, UP, BJ, LAO
Mätta på smörgåstårta slog sig honungskommittén ner för provning av årets inlämnade burkar. Hans Håkansson, Agneta Hammarstedt, Ulf Paulsson och Börge Johansson tittade, smakade och luktade på tio olika honungsprover och kunde till slut kora Emil Åkessons honung till Harplinges godaste 2015. Protokollförare var föreningens nye ordförande, LarsAnders Olsson. Foto: Ulla Sandström.

—————————————————————————

Årsmöte3
Föreningens ordförande Bertil Ericsson diskuterar en burk honung som inlämnats till honungsbedömning med Ronny Bengtsson och Anna-Maria Wide.

Lions mysiga festlokal på Hansagård i Harplinge var 2014, mötesplats för Harplinge biodlarförenings årsmöte. Uppslutningen – liksom smörgåstårtan – var god och många glada skratt hördes jämte diskussioner av mer seriös art. Den som vill ta del av bokslutet kan mejla Agneta Hammarstedt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad