Alla inlägg av agneta

Succé för vår workshop

Lördagen den 5 oktober mellan 10 och 14 (och lite till) hade vi en fullbokad och mycket lyckad workshop. Vi höll till i våra lokaler på Plönninge.

Tygbitar i lämplig storlek rivs till inför vaxdukstillverkningen.

Lisa Feuerbach Wengel och Sara Bergström-Nilsson från Hushållningssällskapet Halland, visade hur man gjorde vaxdukar, salvor och cerat.

Lisa visar hur man lägger rivet vax på tygbiten som ligger på en ugnsplåt.
Plåten sätts i ugnen och vaxet smälter in i tyget.

Eftersom det var många som ville prova på delades gruppen upp i två och efter lunch bytte grupperna med varandra.

Saras grupper fick göra bivaxsalva och cerat.
På bilden känner de hur mjuk och skön salvan blir.

Straxt efter lunch berättade Agneta från Harplinge bf och Honungsbruket om hur hon tillverkar sina produkter – alla sötade med honung.

Alla deltagarna fick ta med sig sina vaxdukar, salvor och cerat hem och fick dessutom välja en produkt ur Honungsbrukets sortiment.

Workshop 5 oktober!

Workshop: Bivaxsalva, bivaxdukar och honung i mat

När: Datum 5 oktober 2019 klockan 10:00-14:00

Var: Plönningeskolan utanför Harplinge

Deltagaravgift 100kr.

Välkomna till en workshop i Plönninge där vi under några timmar kommer lära oss att göra bivaxsalva, bivaxdukar och hur man kan använda honung i mat.

Sara Bergström- Nilsson från Södra Hallands Biodlarförening kommer visa oss hur man gör bivaxsalva, en salva som kan användas till såväl torra händer, läppar, eksem, djurtassar och massage. Alla deltagare får ta med sig salva och cerat hem vid workshopens slut.

Agneta Hammarstedt från Harplinge Biodlarförening kommer prata och inspirera om hur hon använder honung i matlagning.

Vi kommer också visa hur man enkelt kan göra egna bivaxdukar som kan användas istället för plastfolie för att täcka ostar, grönsaker eller skålar med mat. Alla deltagare får ta med sig några dukar hem.

Begränsat antal platser så anmäl er till epost-adressen nedan snarast och senast den 18 september. Ta med egen lunch/fika. Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar Lisa Feuerbach Wengel 0739991837 lisa.feuerbach-wengel@hush.se KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet Halland Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga | Telefon 035-465 00 | www.hushallningssallskapet.se/halland | Org.nr 262000-0121

Pollineringsprojektet

Under 3 år kommer Hushållningssällskapet och Harplinge Biodlarförening arbeta i ett pollineringsprojekt där syftet är att utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare. Vi kommer även arbeta med viss förädling av biprodukter från biodlingen. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i närområdet.

 

Minnesanteckningar från ordförandemötet 2019

Minnesanteckningar från ordförandemötet
20190302 på Vuxenskolan, Möllegatan 11 i Falkenberg
Närvarande: Eva Castell ordf distriktet och S Hallands Bf, Inger-Lena Åkesdotter, sekreterare, Bengt Frizell, värd och ordf i Falkenberga Bf, Annika Dahlin Johansson, ordf Särö Bf, Marie-Louise Simonsson ordf Kungsbacka Bf, Thomas Nygren v ordf Himle Bf, Magnus Kranshammar ordf Varbergs Bf, Stefan Boldt, ordf Södra Västbos Bf, Bodil Hellström ordf och Ulla Andersson sekr i Mellersta Nissadalens Bf, Ingemar Johansson ordf Ullareds Bf, Lars-Anders Olsson Harplinge Bf och Johan Eliasson v ordf Falkenbergs Bf
1. Eva tackade för det goda fikat och hälsade alla hjärtligt välkomna. Roligt att så många kunde komma. Endast Oskarströms Bf hade meddelat förhinder. Eva gladde sig också åt att nybörjarundervisningen kommit igång ordentligt i fler föreningar.
Hon påpekade också vikten av att anmäla till SBR vilka som blivit valda till ombud till distriktsårsmötet tillsammans med ersättare för att årsmötet ska bli giltigt.
Viktigt också att anmäla till länsstyrelsen var man har sina kupor placerade. Extra viktigt nu när församlingsgränserna inte längre gäller utan att man i princip kan flytta sina kupor långa sträckor utan bitillsyn.
Exempel kom på nyuppsatta kupor utan anmälan i Himle t ex. Vi uppmanas att vara uppmärksamma på kupor som dyker upp i vår närhet.
2. Kurs i godkänd biodlare. Förslag hade inkommit från Oskarström. De nya bestämmelserna gör dock behovet av den kursen mindre. Däremot behövs fler kurser i bihälsa eftersom ansvaret flyttats över till den enskilde biodlaren att bedöma sina bin.
Bengt påpekade att det är relativt billigt att skicka ett prov på analys inför drottningodling eller avläggarförsäljning. Det kostar 100 kr.
Han berättade också att på Apiscandia visade företaget Metria att de gör markanvändningskartor för Jordbruksverket. Där redovisas olika vegetationstyper och kartorna skulle kunna vara intressanta för biodlingen.
Magnus Kranshammar föreslog att kanske föreningarna själva ska göra listor över biinnehav i sitt område.
3. Diplom för nybörjar- och fortsättningskurser diskuterades. Beslöts att vi ska lägga ut en mall för diplom samt en text till ett intyg som presenterades av Harplinge Bf på hemsidan.
4. Kurs i föreningsteknik planeras till hösten någon gång i september.
5. Kurs med Ingemar Wahlström lördagen den 13 april 9.00-13.00 på Campus Varberg. Ingmar kommer att prata om Bihusesynen, honungsreglementet och kvalitetsarbetet. Ta med frågor till Ingemar! Inbjudan bifogas.
Nu när många flyktingar och invandrare finns i Sverige är det viktigt att upplysa om att den svenska honungen kristalliserar och får en annorlunda konsistens. Dessutom har vi en kortare säsong och kan inte leverera nyskördad, flytande honung mer än en kort period.
6. SBRs årsmöte äger rum 7-8 april i Linköping. Vi skickar tre ombud. Vi har inga motioner men ska väcka frågan om förbud att återanvända burkar. Är det en otidsenlig regel med tanke på att vi uppmuntrar återbruk inom många områden?
7. Övriga frågor:
Magnus Kranshammar gjorde reklam för Varbergs föreläsningsdag den 23.3. Ämnet är Friskare bin och sundare biodling. Föreläsare är bl a Kirk Webster, Vermont, USA Natuschka Lee från Umeå universitet, Björn Lagerman, Erik Östberg m fl och ämnet är ny syn på varroa och biodling. Gå in på SBRs hemsida under distrikt, Halland, Varbergskretsens Bf och där finns inbjudan och anmälningslänk.
Johan Eliasson, Vessige , Falkenberg, berättade att han nu är återförsäljare för Töreboda Biredskap och Joel Svenssons Vax. Han tar emot vax, även särbehandlat och kravvax. Kan också medverka på kurskvällar i lokalföreningarna, då man kan beställa varor genom honom.
Lars-Anders Olsson, Harplinge redogjorde för föreningens projekt tillsammans med Hushållningssällskapet, Plönning Grön Näring. Det går ut på ett samarbete mellan biodlare och jordbrukare vad gäller pollinering, bihälsa och bistyrka. Den 14 april har de en utbildningsdag med Lotta Fabricius och Preben Kristiansen om pollenräkning.
Eva tackade alla närvarande och mötet avslutades kl 12.10.
Antecknat av Inger-Lena Åkesdotter

Inbjudan till en dag om kvalitetsfrågor inom biodlingen

På SBRs förbundsmöte den 7 – 8 april i Linköping kommer förbundets arbete med en översyn av kvalitetsfrågor att behandlas. Arbetet har skett under ledning av Ingmar Wahlström och gäller bland annat bihusesyn, honungsreglemente, etikettregler. Om förbundsmötet antar de nya förslagen kommer att det att påverka den lokala verksamheten på flera sätt.

Ingmar är kunnig inom de flesta områden som rör vår verksamhet och mötet är ett bra tillfälle att få svar på flera aktuella frågeställningar inom biodlingen.

Plats: Campus Varberg, Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg

Tid: Lördagen den 13 april kl 9.00-13.00 Vi börjar med fika på restaurang Västerport.

Anmälan: Senast 7 april till frizell@bahnhof.se Var snäll ange eventuell specialkost!

Avgift: 100 kronor betalas senast 7 april till plusgiro 275932-2

Hjärtligt välkomna önskar distriktsstyrelsen

/Bengt Frizell

Pollinering i Plönninge och Harplinge

Hej medlemmar i Harplinge biodlarförening!

Nyhetsbrev nummer 1 2019

Som en del av er redan vet så kommer Hushållningssällskapet Halland tillsammans med Er i Harplinge Biodlarförening påbörja ett treårigt projekt i vår där syftet är att: Utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare, förädling av biprodukter från biodlingen samt kunskapsspridning om pollinering. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter.

Den första aktiviteten som stundar är florainventeringar som Kill Persson ska hjälpa oss med, vi kommer då utgå från bigården på Plönninge och titta på var som erbjuds både våra honungsbin men också vilda pollinerare i området. Det kommer göras ca 1 gång per månad under hela säsongen. Samtidigt kommer vi med hjälp av pollenfällor samla in pollen och avläsa vad tambina faktiskt har samlat in. Vi kommer också installera en kupvåg och göra bistyrkebedömningar under säsongen. Vi har en förhoppning om att ni som kan och vill och har ett intresse vill komma på en utbildningsdag ledd av Lotta Fabricius där hon lär ut just dessa moment. Inbjudan kommer snarast.

I maj månad kommer vi arrangera ett uppstartsmöte på Plönninge där ni kan träffa projektgruppen, lära er mer om pollinering och biodling och engagera er mer. Inbjudan till det kommer ut senare i vår. Om ni har några frågor eller förslag vänligen hör av er till mig eller skicka ett email till mig.

Med vänliga hälsningar

Lisa Feuerbach-Wengel

0739991837

lisa.feuerbach-wengel@hush.se

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet Halland

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga | Telefon 035-465 00 | www.hushallningssallskapet.se/halland | Org.nr 262000-0121

Distriktsårsmöte Halland 2019

Välkomna till Oskarströms bf och Hallandsdistriktets årsmöte klockan 10 lördagen den 16 februari 2019. Plats: Hemvärnsgården, Ålängesvägen 46 i Åled. Samåk gärna.

Fika från kl 09:30, lunch ca kl 12, 120 kr/pers.(kycklingfilé). Önskemål om specialkost meddelas vid anmälan. Efter lunchen håller Preben Kristiansson föredrag om bihälsa och de nya föreskrifterna gällande bitillsyn.

Mötet beräknas avslutas ca kl 14:30-15:00.

Anmälan görs senast 7 februari till Marie-Louise Simonsson, ma.simonsson@telia.com /0761-168116 eller Agneta Hammarstedt, agneta@waterflow.com /070-7705400.