Alla inlägg av agneta

Vårt bidrag till jubileumsskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av Hallands-distriktets 100-årsjubileum i år 2011, beslöt föreningens styrelse att vi bidrar med vår logo och nedanstående text i den folder som sammanställts.

Den 17 april 1911 sammanslöt sig under föreningsnamnet Harplinge Bivänner, några för biskötseln intresserade personer i syfte att göra sina bisamhällen ekonomiskt bäriga. Medlemmarna som i tur och ordning hade möte hos varandra för att meddela varandra råd och anvisningar, gjorde även gemensamma inköp av socker och andra för biskötseln nödiga saker.

Även vid försäljningen av honung var denna sammanslutning till nytta. Initiativtagare till föreningens bildande var folkskollärare LP Norrgren, Karl Pettersson och Karl Bengtsson och dessa herrar ingick i föreningens första styrelse. Vid det första mötet beslöts att årsavgiften skulle vara 2 kronor och 50 öre och vid 1911 års slut var medlemsantalet uppe i 17 stycken.

1926 utsågs LP Norrgren till kontrollant av bigårdarna efter att yngelrötan upptäckts. Han erhöll 25 öre per undersökt samhälle i arvode. Några av de tidigare biodlare och bitillsyningsmän som kan framhållas särskilt är Jean Nilsson, som tilldelades förtjänstnål i guld 1984 och Osvald Bjärnklint vilken var den som i Harplinge med omnejd införde intensivkampanjen mot yngelrötan, vilken resulterade i ett yngelrötefritt distrikt.

Många kurser i biskötsel har hållits genom åren och hålls fortfarande, de senaste om biodlingens historia och om drottningodling. Den kursen var mycket populär och kommer att upprepas i år under ledning av Uno Simonsson.

Medlemsantalet i föreningen var högt under krigsåren på 1940-talet med uppemot 62 aktiva. Under senare år har medlemsantalet varierat men efter sammanslagningen med Slöinge-Getinge biodlarförening 2007 har föreningen i år 58 medlemmar varav 41 är medlemmar även i Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR.

Slöinge-Getinge biodlarförening bildades 1945 och två av grundarna är fortfarande medlemmar i föreningen, Elis Olestål och Arne Johansson. Vid bildandet av föreningen var det inte primärt honungen som var det viktiga för biodlarna, snittskörden per samhälle var ungefär 15 kilo. Det var mycket mer intressant att fånga in svärmar och på så sätt få ett större antal samhällen som gav underlag för fler sockerkuponger!

Under 1950-talet fick biodlarna problem när det ökade intresset för odling av raps ledde till besprutning av densamma med stora förluster av bisamhällen till följd. Under denna period inleddes även det intensiva arbetet med att utrota yngelrötan vilket lyckades så bra att distriktet var helt fritt från yngelröta under en tid. Under 1970-talet insåg ansvariga myndigheter att biodlingen behövde stöd och gav nya direktiv för hur besputningen av grödor fick göras och bekämpningsmedlen blev också mer miljövänliga.

Den hittills största motgången för biodlingen kom i och med att varroa-kvalstret nådde Halland i slutet av 1980-talet. Många biodlare gav upp när deras samhällen slogs ut innan man kom fram till hur kvalstret skulle hållas tillbaka.

Harplinge Bivänner har sedan flera år en föreningsbigård belägen i närheten av Plönninge. Där träffas medlemmarna varannan lördag under sommaren från april till september, går igenom samhällena och fikar. Föreningens syfte är fortsatt att stötta medlemmarna med kunskap och gemensamma inköp av utrustning. Föreningen har även gemensam insamling och avlämning av honung till Honungsförädlingen. I bigården står för närvarande en uppstaplingskupa i trä samt en trågkupa, bägge med träramar. Avsikten i år är att utöka med en uppstaplingskupa i polystyren med plastramar, samtligt material är i formatet lågnormal.

Under flera år har föreningen haft Buchfastbin och den stora skillnaden generellt mellan 1911 års biodling och 2011 års är väl att bina, genom avel och utvecklad biskötsel numera är lugnare och framförallt drar in mer honung.

Föreningens fina logo har tecknats och tagits fram av Sven-Olof Lindgren, mångårig medlem i föreningen.

Tipsa gärna en bonde nära dig!

Bin o vilda pollinerare – ger mer klöver?
Att skydda bin och humlor i jordbrukslandskapet kan vara en lönsam affär. Är du nyfiken på hur du kan värna om bin och humlor?
Kod 13104
Startdatum 2011-06-14
Starttid 13:00
Anmälan senast 2011-06-07
Innehåll Både bin och vilda pollinerare spelar stor roll i lantbruket bland annat genom sin pollinering av åkerböna, raps och klöver. Att skydda bin och humlor i jordbrukslandskapet kan vara en lönsam affär. Är du nyfiken på hur du kan värna om bin och humlor? Funderar du på hur ett bisamhälle fungerar och hur man går tillväga om man vill börja med biodling? Hur håller man ekologiska bin friska och hur klara man bekämpningen från varroa? Vilka åtgärder kan du göra för att få humlor att bo just vid din åker?
Övrig info Kursen är till stor del i fält så ha kläder efter väderlek. Kursen har ett begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller. Karta med vägbeskrivning och övrig information skickas ut tillsammans med kursbekräftelse efter sista anmälningsdag.
Antal timmar 5
Aktivitetsledare Susanna Berg, 0480-82280
Plats Borgholm, Öland
Karta Borgholm

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Kalmar län.


Brev från SBR

Mantorp 2011-03-30
Till biodlarföreningarna!

SBR-etiketten 100 år
För att fira att vår etikett fyller 100 år 2011, erbjuder vi de första 100 föreningarna som bestämmer sig för att anordnar någon aktivitet lördagen den 17 september där ni marknadsför etiketten, 500: -/förening i marknadsföringsbidrag. Ni väljer aktivitet själva och den dokumentation vi önskar är ett foto från aktiviteten och kopior på ev. tidningsartiklar. Anmäl er så fort som möjligt till sbr@biodlarna.org. Vi kommer att informera pressen om på vilka ställen aktiviteter äger rum.

Föredragshållare efterlyses
Det är stor efterfrågan på föredragshållare. Därför vill utbildningskommittén gärna ha namn på föredragshållare som har kunskap om biodlingsfrågor, så att ni i föreningarna lättare kan kontakta dessa. Förslag kan ni antingen skicka till vår e-postadress sbr@biodlarna.org eller direkt till Stig Hansson bistig@tele2.se.

MER BIN-träffar
Stig Hansson och Krister Linnell från SBR:s Förbundsstyrelse är ledamöter i den styrgrupp, som skall samordna arbetet med MER BIN tillsammans med utvecklingskonsulenten.
Distrikt och föreningar är välkomna att ta kontakt med någon av dem för Mer Bin-träffar.
Träffarna kan genomföras på olika sätt – från rena informationsträffar till arbets- och planeringsmöten med distriktets styrelse.
Kontaktuppgifter till styrgruppen och utvecklingskonsulenten finns både i Bitidningen och på hemsidan.

Biodlingens Vänner
Passa på att vid lämpliga tillfällen göra en insamling till stödfonden Biodlingens Vänner.
I Bibutiken på vår hemsida finns också färdiga Gåvobevis att köpa.
Välkomna med ert stöd!

Biodlarna och The Body Shop
Under tre veckor, 23/5 – 15/6, kommer The Body Shop att bidra med 20 kr per såld produkt av serien Honey Bronze till Biodlingens Vänner för att öka antalet bisamhällen i Sverige. Det finns också möjlighet att marknadsföra biodling i butikerna. Både biodlarföreningar och butiker kan få varandras kontaktuppgifter för att kunna ha aktiviteter. Samarbetet exponeras i The Body Shops tidning Everybody som skickas ut till deras medlemmar och som finns i deras butiker.

Med vänlig hälsning
Michael Cornell
Förbundssekreterare

Verksamhetsplan 2011 för Hallands Biodlaredistrikt

Följande större gemensamma aktiviteter planeras för medlemmarna i Halland.

Jubileumsfesten Hallands biodlare 100-år. Datum: 4:e Juni. Plats: Åkulla fritidsanläggning, ca 2 mil öster om Varberg.

Biodlingens dag. Genomförs i hela distriktet och anordnas av de lokala föreningarna på hemmaplan. Datum 23 Juli

Studieresa till Lurö och LP biodling. Samordnad resa, med Växa, till Lurö där projekt Nordbi:s parningsstation finns. Datum juli/augusti.

Höstmöte. Tema Invintring. Plats ej ännu bestämd. Datum september.

Hallands Bästa Honung. Datum november /december

Årsmöte. Plats Kungsbacka. Datum 11 Februari 2012

Mer information kommer närmare inför varje händelse.

Humlorna försvinner i USA – oklart varför

Odlare i USA oroas av att antalet humlor minskat i mycket snabb takt. De senaste 20 åren har mätningar gjorts som visar att antalet humlor minskat med hela 90 procent! Humlornas utbredningsområde har också krympt avsevärt under dessa år.

Informationen står att finna i en undersökning som publicerades i början av februari och som nu omnämns av ATL, Lantbrukets Affärstidning. Utvecklingen är oroväckande eftersom humlorna är en viktig pollinatör av odlingsväxter och bär.

Vad som ligger bakom den drastiska minskningen är ännu inte klarlagt, men dels misstänker man att humlorna lider av inavel, dels har de drabbats av en parasit som man ännu inte vet vilken totaleffekt den har på humlorna.

Norske biodlaren vann i rätten

Som ni kanske minns skrev jag för ett tag sedan om den norske biodlaren
Bård Sigve Jacobsen som tvingades till tings av sina grannar sedan dessa klagat på hans biodling eftersom de irriterat sig på att bina hans bajsade på deras bilar och trädgårdsredskap. Nu är det klart att Sigve, som han kallas, får fortsätta med sina bin på Helle på Hidra. Och dessutom ska de saksökande grannarna punga ut med rättegångskostnaderna på 160 000 nkr!

Om grannarna väljer att driva saken vidare är det tydligen enligt norsk press för tidigt att sia om. Deras förhoppning var att domslutet skulle utfalla till deras fördel så att Sigve skulle tvingas flytta sina kupor som han och hans far och farfar haft på samma plats i 80 år. Men domaren valde alltså att döma till Sigves fördel och nu får kuporna stå kvar.

Ny information från SBR

Detta har kommit till ordföranden för vidare befordran till alla medlemmar:

” Mantorp 2011-01-31

Hej på er där ute i biodlarföreningarna!

December 2010 var enligt SMHI den kallaste månaden på hundra år. Januari 2011 har börjat med mer variation i temperaturen. Hur fortsättningen av vintern blir vet vi inte, men i avvaktan på fler vårtecken (det lär redan ha siktats snödroppar under en parkbänk i Visby), kommer här lite information från oss i Mantorp.

Riksseminarium och Riksförbundsmöte på Grand Hotell i Norrköping. Välkomna till årets Riksseminarium, som äger rum den 8 – 9 april, mer information finns på hemsidan och detaljerad information kommer i nästa nummer av Bitidningen.

Efter Riksseminariet genomförs årets Riksförbundsmöte på samma plats den 9 – 10 april.

Kurs för kvalitetsansvariga
En kurs för distriktens kvalitetsansvariga hålls i Mjölby den 19 – 20 mars. Det händer mycket inom detta område just nu. Engagera därför gärna just er kvalitetsansvarige att medverka med information i er förening.

Kurs i att söka projektmedel Under året planeras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, kurser i att lära sig mer om att söka projektmedel. Vi återkommer med mer detaljer om detta.

Bisjukdomsförsäkringen Information och inbetalningskort angående Agrias bisjukdomsförsäkring för amerikansk yngelröta har skickats separat till alla medlemmar.

MERBINträffar Stig Hansson och Krister Linnell från SBR:s Förbundsstyrelse är ledamöter i den styrgrupp, som skall samordna arbetet med MER BIN tillsammans med utvecklingskonsulenten. Distrikt och föreningar är välkomna att kontakta någon av oss för MERBIN-träffar. Träffarna kan genomföras på olika sätt från rena informationsträffar till arbets- och planeringsmöten med distriktets styrelse.

Kontaktuppgifter till styrgruppen och utvecklingskonsulenten finns både i Bitidningen och på hemsidan.

Biodlingens Vänner Passa på att vid lämpliga tillfällen göra en insamling till stödfonden Biodlingens Vänner. I Bibutiken på vår hemsida finns också färdiga Gåvobevis att köpa. Välkomna med ert stöd!

Vi hörs snart igen och lycka till med era planer för den kommande säsongen önskar

SBR:s personal.

Michael        Anette          Erik      Janne     Lotta      Maj-Britt       Preben”

SLU får pengar till forskning om bihälsa

Problemen med sjukdomar hos bin och i bisamhällen är ett växande problem. Forskningsstiftelsen Formas satsar nu på forskning kring detta.

Forskarna Ingemar Fries och Joachim de Miranda, båda vid institutionen för ekologi vid SLU, får totalt 6,9 miljoner kronor för forskning under perioden 2011-2013 kring hälsan hos honungsbiet.

Bland annat ska de forska kring och undersöka om probiotiska bakterier knutna till honungsbin kan förbättra binas hälsa, samt kartlägga den genetiska bakgrunden till hur virusinfektioner drabbar och överförs till honungsbin.

Trötta bin kommunicerar dåligt

Bina behöver sin sömn, precis som vi gör, för att vara skärpta och kunna förmedla information. Honungsbiet behöver , liksom vi människor,  åtta timmar sömn. Några amerikanska forskare har, enligt en artikel i New Scientist, undersökt vad som händer om bina inte får sin sömn.

De valde ut 50 honungsbin och lät hälften sova och den andra hälften fäste de en metallbit på. När dessa bin började falla i sömn skakade forskarna på dem med hjälp av en magnet och  höll dem vakna. Nästa dag var de bin som störts helt uttröttade. De rörde sig klumpigt och hade till exempel stora svårigheter att utföra den bidans som visar var nektarn finns. De var inte till någon större nytta för samhället eftersom de helt enkelt var för trötta för att kommunicera klart.