Alla inlägg av agneta

Humlorna försvinner i USA – oklart varför

Odlare i USA oroas av att antalet humlor minskat i mycket snabb takt. De senaste 20 åren har mätningar gjorts som visar att antalet humlor minskat med hela 90 procent! Humlornas utbredningsområde har också krympt avsevärt under dessa år.

Informationen står att finna i en undersökning som publicerades i början av februari och som nu omnämns av ATL, Lantbrukets Affärstidning. Utvecklingen är oroväckande eftersom humlorna är en viktig pollinatör av odlingsväxter och bär.

Vad som ligger bakom den drastiska minskningen är ännu inte klarlagt, men dels misstänker man att humlorna lider av inavel, dels har de drabbats av en parasit som man ännu inte vet vilken totaleffekt den har på humlorna.

Norske biodlaren vann i rätten

Som ni kanske minns skrev jag för ett tag sedan om den norske biodlaren
Bård Sigve Jacobsen som tvingades till tings av sina grannar sedan dessa klagat på hans biodling eftersom de irriterat sig på att bina hans bajsade på deras bilar och trädgårdsredskap. Nu är det klart att Sigve, som han kallas, får fortsätta med sina bin på Helle på Hidra. Och dessutom ska de saksökande grannarna punga ut med rättegångskostnaderna på 160 000 nkr!

Om grannarna väljer att driva saken vidare är det tydligen enligt norsk press för tidigt att sia om. Deras förhoppning var att domslutet skulle utfalla till deras fördel så att Sigve skulle tvingas flytta sina kupor som han och hans far och farfar haft på samma plats i 80 år. Men domaren valde alltså att döma till Sigves fördel och nu får kuporna stå kvar.

Ny information från SBR

Detta har kommit till ordföranden för vidare befordran till alla medlemmar:

” Mantorp 2011-01-31

Hej på er där ute i biodlarföreningarna!

December 2010 var enligt SMHI den kallaste månaden på hundra år. Januari 2011 har börjat med mer variation i temperaturen. Hur fortsättningen av vintern blir vet vi inte, men i avvaktan på fler vårtecken (det lär redan ha siktats snödroppar under en parkbänk i Visby), kommer här lite information från oss i Mantorp.

Riksseminarium och Riksförbundsmöte på Grand Hotell i Norrköping. Välkomna till årets Riksseminarium, som äger rum den 8 – 9 april, mer information finns på hemsidan och detaljerad information kommer i nästa nummer av Bitidningen.

Efter Riksseminariet genomförs årets Riksförbundsmöte på samma plats den 9 – 10 april.

Kurs för kvalitetsansvariga
En kurs för distriktens kvalitetsansvariga hålls i Mjölby den 19 – 20 mars. Det händer mycket inom detta område just nu. Engagera därför gärna just er kvalitetsansvarige att medverka med information i er förening.

Kurs i att söka projektmedel Under året planeras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, kurser i att lära sig mer om att söka projektmedel. Vi återkommer med mer detaljer om detta.

Bisjukdomsförsäkringen Information och inbetalningskort angående Agrias bisjukdomsförsäkring för amerikansk yngelröta har skickats separat till alla medlemmar.

MERBINträffar Stig Hansson och Krister Linnell från SBR:s Förbundsstyrelse är ledamöter i den styrgrupp, som skall samordna arbetet med MER BIN tillsammans med utvecklingskonsulenten. Distrikt och föreningar är välkomna att kontakta någon av oss för MERBIN-träffar. Träffarna kan genomföras på olika sätt från rena informationsträffar till arbets- och planeringsmöten med distriktets styrelse.

Kontaktuppgifter till styrgruppen och utvecklingskonsulenten finns både i Bitidningen och på hemsidan.

Biodlingens Vänner Passa på att vid lämpliga tillfällen göra en insamling till stödfonden Biodlingens Vänner. I Bibutiken på vår hemsida finns också färdiga Gåvobevis att köpa. Välkomna med ert stöd!

Vi hörs snart igen och lycka till med era planer för den kommande säsongen önskar

SBR:s personal.

Michael        Anette          Erik      Janne     Lotta      Maj-Britt       Preben”

SLU får pengar till forskning om bihälsa

Problemen med sjukdomar hos bin och i bisamhällen är ett växande problem. Forskningsstiftelsen Formas satsar nu på forskning kring detta.

Forskarna Ingemar Fries och Joachim de Miranda, båda vid institutionen för ekologi vid SLU, får totalt 6,9 miljoner kronor för forskning under perioden 2011-2013 kring hälsan hos honungsbiet.

Bland annat ska de forska kring och undersöka om probiotiska bakterier knutna till honungsbin kan förbättra binas hälsa, samt kartlägga den genetiska bakgrunden till hur virusinfektioner drabbar och överförs till honungsbin.

Trötta bin kommunicerar dåligt

Bina behöver sin sömn, precis som vi gör, för att vara skärpta och kunna förmedla information. Honungsbiet behöver , liksom vi människor,  åtta timmar sömn. Några amerikanska forskare har, enligt en artikel i New Scientist, undersökt vad som händer om bina inte får sin sömn.

De valde ut 50 honungsbin och lät hälften sova och den andra hälften fäste de en metallbit på. När dessa bin började falla i sömn skakade forskarna på dem med hjälp av en magnet och  höll dem vakna. Nästa dag var de bin som störts helt uttröttade. De rörde sig klumpigt och hade till exempel stora svårigheter att utföra den bidans som visar var nektarn finns. De var inte till någon större nytta för samhället eftersom de helt enkelt var för trötta för att kommunicera klart.

Färre bin och färre insektspollinerade växter

Strukturutvecklingen i lantbruket och ändrade odlingstekniker samt användning av medel för bekämpning av ogräs och skadegörare är några av anledningarna till att honungsbina minskat i antal och att även andra pollinatörer gått tillbaka i västvärlden. Om detta kan man läsa i Jordbruksverkets ekobrev.

Störst ekonomisk betydelse har honungsbiet och under senare år har antalet samhällen i väst minskat betydligt. I USA förlorade man 59 procent av samhällena på 58 år, mellan 1947 och 2005 och i Centraleuropa gick det bort hela 25 procent på bara 20 år, mellan 1985-2005.

Av världens vilda växter är det närmare 80 procent som pollineras av insekter, men enligt studier gjorda av forskare i Storbritannien minskar antalet insektspollinerade vilda växter medan vindpollinerade arter ökar.

I de svenska slättbygderna, som är landskap med intensiv växtodling och låg andel skog och andra naturliga biotoper, är det brist på pollen- och nektarväxter. Detta är ett hot mot binas hälsa och pollineringsarbete.

Källa ATL, atl.nu och Jordbruksverkets hemsida, jordbruksverket.se

Bidöden ska bekämpas enligt EU-kommission

I måndags, den 4 december, presenterade EU-kommissionen en plan för hur bidöden ska bekämpas.

Binas pollinering uppskattas av kommissionen till ett värde av 22 miljoner euro för unionens lantbrukare, frukt- och blomsterodlare. Nu vill kommissionen satsa på ett referenslaboratorium för bihälsa och i planen ingår olika forskningsprojekt, översyn av hälsoregler för bin, en mer försiktig användning av bekämpningsmedel samt utbildning av tjänstemän. Uppgifterna kommer från Europaportalen.se och nämns även på ATL.nu.

Bibajs irriterar norska sommarstugeägare

Grannarna till en norsk biodlare har gjort rättssak av hans biodling. Sedan mer än 80 år har han själv, hans far och farfar drivit biodling på Hidra i Norge. Nu har elva av de husägare som tillkommit sedan starten 1926, mestadels sommarstugeägare, gått samman och vill att han ska upphöra med verksamheten.

Anledningen är att de får sina bilar, trädgårdsmöbler och redskap nedsmutsade med bibajs. Grannarna har dokumenterat bibajset i bilder och presenterade dessa vid tingsrätten i Lister den 29 november.

Domaren tyckte att saken kunde göras upp genom att parterna talade med varandra men det gick inte att komma fram till en godtagbar lösning och nu väntar många biintresserade med spänning på dom i målet som väntas avkunnas innan nyår.

Den som vill veta mer kan läsa artikeln på den norska tidningens hemsida, avisenagder.no. Vill man ge biodlaren sitt stöd finns det två grupper på facebook.  Sök på Sigve.

Viktig information från Svensk Honungsförädling

Detta utskick kom efter att vi hållit vårt årsmöte och innehåller en hel del bra och viktig information!Illustration: Astrid Hammarstedt


TILL ALLA FÖRENINGAR OCH DISTRIKT

SVENSK HONUNGSFÖRÄDLING 2010/2011

Här kommer en sammanställning av det som vi inom HF gärna ser att ni informerar om vid era pågående årsmöten i lokalföreningarna samt till medlemmar som inte varit närvarande vid mötet.

Honungskontrakt

Med årskontrakt avses leverantör av honung, ny eller befintlig, som tecknar sig för två säsonger. Detta underlättar HF:s planering och agerande gentemot dagligvaruhandeln.

Mängden honung som skrivs i kontraktet är en viljeyttring om hur mycket som är en tänkbar mängd. Givetvis förstår vi att övervintring och sommarens väder kan ställa till det vilket kan medföra mindre mängd för inleverans.

Egenskaper som kan förhandlas in i kontraktet och är beroende på inlevererad mängd honung;

  • Honungspris
    • Förskottering av likvid
    • Hämtning av honung hemma och utleverans och köp av Bifor
    • Utlåning av kärl

Minimitid för dessa kontrakt är två år, förhandlas med VD, och skall vara skrivna senast den 1/7 2011.

Säsongskontrakt

Med det avses en leverans som sker under innevarande säsong, villkor och utformning är i enlighet med det som publiceras i Bitidningen.

Honungspriset 2011

Vi återkommer hur detta kommer att se ut vid senare tillfälle.

Honungssorter

Svensk Honungsförädling avser att under 2011 göra ett försök med att se om det är möjligt att producenter kan producera och sända in följande honungsvarianter. För att detta ska kunna ske, kommer honungspriset att höjas på dessa varianter – hur mycket meddelas senare.

  • Skogshonung

1.      Med skogshonung menas bikupor som är belägna i skogsmiljö och i nektarbasen dominerar skogshallon och mjölkört samt givetvis övriga blommor.

  • Försommar honung

2.      Honung som samlats in och slungats för inleverans senast den 15/7 2011.

Producentpaket 2011

Under 2010 introducerades producentpaketet med material för komplett kupa. Detta paket kommer att finnas även 2011 och presenteras i kommande Bitidning, dock skall dessa vara beställda senast 30/4 2011.

Under 2011 kommer producentpaket med bin även tillhandahållas, i första hand till dem som anmälde sitt intresse hösten 2010.   I mån av tillgång kommer det att erbjudas även andra som anmäler sitt intresse nu i efterskott, dock senast 31/3 2011

Återtaget 2011

Tjänstekonceptet fortsätter och är en framgång som bevisar att efterfrågan finns för detta hos er. Tack till er som anlitar detta.

Fortfarande gäller tröskelvärdet 500 kg för att vi ska kunna ladda produktionen med just din honung. Har du mindre mängd, vill vi uppmuntra er att gå samman om ni är biodlare i samma område och se detta gemensamt som en möjlighet.

Hämtning hemma

Om du vill och kan, ombesörjer vi hämtning hemma hos dig av den honung du vill sända till oss som inleverans ELLER återtag. Dock gäller minimängd för transportekonomin – 22 st. 28 kg:s kärl på en pall (2 lager dubbelpall) eller tre 140 kg:s kärl. Ni får gärna samsas fler som bor nära varandra för samma transport. För er som anlitar denna bekvämlighet erbjuds i samband med hämtningen att Bifor lämnas till er som vill köpa detta via HF. Detta behöver vara beställt senast 1/7, där ni anger när honungen är färdig att inlevereras.

Föreningsdepåer

Från och med säsongen 2011 och på prov, arvoderar Svensk Honungsförädling föreningar som har depå för inleverans av honung till HF. Grundarvodet är en engångssumma om 200: – kronor när en depå är identifierad och anmäld till oss. Ett ytterligare engångsarvode utbetalas dessutom till föreningen om depån levererar in honung i minimimängd om 1 ton eller mer. Hur föreningen sen hanterar detta internt är en föreningsangelägenhet. Arvodena utbetalas januari 2012.

Depåer i övrigt

Depåerna får under 2011 bestämda senaste tömningstidtabeller enligt följande;

Tömning 1                                   15 juli

Tömning 2                                   15 augusti

Tömning 3                                   30 september

Tömning 4                                   30 oktober

Tömning 5                                   30 november

Tömningar kommer att vara knutna till att fyllda pallar finns samt hur kontrakten är skrivna innan.

Detta underlättar för din planering i vilken takt du vill sända in din mängd.

Sammanfattning

Vi hoppas att beskrivet utbud ger svenska honungsproducenter mer stöd till sin verksamhet. Vi tror, att om vi agerar pro-aktivt tillsammans, d v s att du som leverantör planerar och meddelar mer i god tid, vilket ger HF bättre planeringsförutsättningar, kan vi agera desto bättre och samtidigt våga oss på mer förmånliga villkor för dig. Detta bygger en stabilare grund för svensk honung inom dagligvaruhandeln.

Har ni frågor och förslag om någonting kring ovanstående så är ni välkomna att kontakta oss.

Bästa Hälsningar

Svensk Honungsförädling AB

genom

Matias Köping

Styrelseledamot i Svensk Honungsförädling och Sveriges Biodlares Riksförbund