Biodlarträffar: Vad hände 2018?

Måndagen den 16 april var det dags för årets första träff i Harplinge biodlarförenings bigård på Plönninge.  Ett tjugotal biodlare och intresserade kom för att prata bisaker!

Ordförande Lars Anders Olsson informerade om föreningens kommande aktiviteter och att intresset är mycket stort för biodling just nu. Föreningen har startat två studiecirklar för nybörjare i biodling med sammanlagt sjutton deltagare.

I samverkan med Plönninges Arena för Grön Tillväxt och Hushållningssällskapet i Halland planeras ett stort pollineringsprojekt där föreningen får disponera ett hektar mark i anslutning till bigården för att odla attraktiva biväxter som ska gynna binas hälsa och även ha en positiv inverkan för andra pollinerare.
Observera att nästa träff i föreningsbigården blir lördag den 28 april kl 13.30
Text och foto: Lars Anders Olsson

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad