Biodlarträffar: Vad hände 2018?

Den 3 september var det så dags för det sista måndagsmötet i föreningsbigården. Styrelsen bjöd på fika med en underbart god äppelkaka som Cecilia Littorin bakat, självklart ingick honung i  receptet. Sommarens hetta och torka, binas mående inför invintringen och honungsskörden var några av ämnena som avhandlades.

Dessutom kom frågan upp om det var bättre med måndagsmöten än som tidigare lördagsmöten. Ronny lovade återkomma med fullständig information om detta och mer på årsmötet den 12 november.

Datum för årets andra honungsbedömning fastställdes även till den 25 september, med sista inlämningsdag den 24.

Foto: Ronny Bengtsson

————————————————————————————-

Den 20 augusti var temat Att arbeta som bitillsyningsman. Det är ett ansvarsfullt arbete med ibland oväntade och dråpliga inslag, men framförallt är det ett viktigt arbete som behövs både för biodlare och bin.

Elva medlemmar lyssnade till Tom Winstanley och Peter Meuller som talade om bitillsynsmannafunktionen, syfte, befogenheter och organisation. En mycket intressant och givande träff där vi också pratade om egna erfarenheter från årets bidodling. Mycket glädjande är att se entusiasmen från de nya biodlarna.

————————————————————————————-

Den 6 augusti. Jan-Uno Andersson pratade om bisamhällets behov för övervintringen. Han redogjorde för sin metod och som alltid fanns det utrymme för frågor och diskution. Bilderna visar tydligt hur hårt sommarens torka har drabbat gräset i vår föreningsbigård.

Foto: Lars-Anders Olsson

————————————————————————————-

Lördagen den 4 augusti hade vi ett extra möte i samband med Bondens egen Marknad på Stora torg i Halmstad då föreningen lite i förskott firade Honungens Dag som infaller den 20 augusti varje år. Vi sålde både kristalliserad och nyslungad honung och visade bin i vår visningskupa. Intresset var stort och flera medlemmar deltog.

Foto: Ulla Sandström, Lars-Anders Olsson

————————————————————————————-

Den 23 juli hade vi åter möte i föreningsbigården. Solen och torkan och deras påverkan på bina diskuterades bland annat. Det planerade temat om att söta med honung ställdes in.

————————————————————————————-

Tisdagen den 17 juli var det Familjedag på Plönninge. Science Safari i samarbete med Hallands Astronomiska sällskap och Harplinge biodlarförening anordnade en dag med olika spännande inslag som slunga honung med ledning av Lars-Anders Olsson och leta bidrottning med hjälp av Agneta Hammarstedt och Cecilia Littorin.Man kunde besöka observatoriet och göra roliga experiment i Science Safaris gröna buss. Många kom, både vuxna och barn, och intresset för bina var mycket stort.

Foto: Lars-Anders Olsson

————————————————————————————-

Den 25 juni och den 9 juli hade vi möte som vanligt. Jenny Lemnell ledde det första mötet och Börge Johansson det andra. Nästa måndagsträff äger rum den 23 juli med tema hur man kan använda honungen som sötning i saft, sylt och annat gott.

Foto: Lars-Anders Olsson

————————————————————————————-

Måndagen den 11 juni. Denna kväll var vädret mer likt svensk sommar och mötet hölls därför i den numera vackert gröna futten. Elva personer kom och samtalet, som leddes av Annelie Albertsson, handlade om kvinnor och biodling. Det kan många gånger vara ett tungt arbete med bin och honung och deltagarna dryftade detta och gav förslag på det som kan underlätta.

Foto: Lars-Anders Olsson

Nästa möte, den 25 juni, håller Jenny Lemnell i och det har temat Nybörjare och biodling.

————————————————————————————-

Måndagen den 28 maj. Undrar om det inte var rekord i intresserade mötesdeltagare denna gången! Hela 26 personer kom och temat för kvällens möte var Nordiska bin. Ronny Bengtsson, som vi för bara några dagar sedan kunde läsa om i Hallandsposten (länk nedan) höll i diskussionen och som vanligt var det många frågor och kommentarer. Intresset från våra medlemmar för bin och biodling är onekligen stort!

Foto: Lars-Anders Olsson

Nästa måndagsmöte har temat Kvinnor och biodling och det är Annelie Albertsson, Cecilia Littorin och Agneta Hammarstedt som leder det samtalet.

Länk till artikeln om Ronny i HP: http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lynga-pollineras-av-nordiska-bin-1.6246143

————————————————————————————-

Måndagen den 14 maj. Som vanligt när vi träffas blir det ett fasligt surr kring fikabordet! Denna gången var temat hur man tar hand om en svärm och hur man gör avläggare. Ronny Bengtsson och Cecilia Littorin höll i trådarna och frågorna var många och skratten likaså. Att ha ett tema har blivit en populär företeelse och 17 personer kom till detta möte.

Foto: Lars-Anders Olsson

————————————————————————————-

Redan lördagen den 12 maj var det dags för ett fixarmöte i föreningsbigården. Alla medlemmar var inbjudna. De som kom till klockan 10.00  och arbetade var Lars-Anders Olsson, Emil Åkesson, Peter Meuller, Ronny Bengtsson och undertecknad.

Vi målade futten vackert grön, fräschade upp Göte Johanssons slunga, som föreningen köpt, planterade äppelträd och la ny tjärpapp på taket till containern.

Och ibland tog vi en välförtjänt paus med dryck och grillad korv. Eftersom vi var så pass få fick vi hålla på till efter tre men vädret var vackert och stämningen god.

Text och foto: Agneta Hammarstedt

————————————————————————————-

Lördagen den 28 april Så har vi haft vår andra träff i bigården med elva biodlande entusiaster! Annelie, Tom och Peter berättade om vilka lämpliga åtgärder som kan företas för att få starka samhällen inför sommarens drag.

Det handlade om invintringsmetoder, yngelrum och drönarramar. Lars Anders informerade om projektet ”Ekosystemtjänster på Plönninge” som bland annat handlar om pollineringsfrågor och att det blivit tillstyrkt av LLUH (Lokalt ledd utveckling, Halland). Inom kort kommer sådd att ske i tre avdelningar med ett-, två- och fleråriga växter intill föreningsbigården. Cirkel i drottningodling kommer även i år att dra igång med start i juni. Särskild inbjudan kommer att gå ut till medlemmarna.

Lördagen den 12 maj har vi fixardag i föreningsbigården. Vi startar klockan 10 med det som behöver göras och föreningen bjuder på korv och dryck! Alla är hjärtligt välkomna!

Text och foto: Lars Anders Olsson

___________________________________________________________________________

Måndagen den 16 april var det dags för årets första träff i Harplinge biodlarförenings bigård på Plönninge.  Ett tjugotal biodlare och intresserade kom för att prata bisaker!

Ordförande Lars Anders Olsson informerade om föreningens kommande aktiviteter och att intresset är mycket stort för biodling just nu. Föreningen har startat två studiecirklar för nybörjare i biodling med sammanlagt sjutton deltagare.

I samverkan med Plönninges Arena för Grön Tillväxt och Hushållningssällskapet i Halland planeras ett stort pollineringsprojekt där föreningen får disponera ett hektar mark i anslutning till bigården för att odla attraktiva biväxter som ska gynna binas hälsa och även ha en positiv inverkan för andra pollinerare.
Observera att nästa träff i föreningsbigården blir lördag den 28 april kl 13.30
Text och foto: Lars Anders Olsson

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad