Biodling ska ge miljonklirr

Artikel publicerad på ATL den 12 september 2013:

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill starta ett nationellt institut för bin och pollinerande insekter. Förhoppningen är bättre livsmedelsproduktion och biologisk mångfald samt ökad lönsamhet för svenska biodlare.

Bakgrunden till att satsningen kommer från Länsstyrelsen i Västra Götaland är att omkring en fjärdedel av landets biodlare är verksamma i länet. Området har också en omfattande och varierande växtodling, vilket gör det särskilt intressant i sammanhanget.

Tanken är att myndigheten ska samarbeta med Jordbruksverket och SLU, och nu ansöker de om 4.7 miljoner kronor årligen i regeringsstöd för projektet.

I början ska tyngdpunkten riktas mot biodling men när institutet kommit igång ska även frågor gällande övriga pollinerande insekter prioriteras.

Det nya institutet ska placeras i Västra Götaland men arbeta nationellt. Det ska fungera som en länk mellan forskare och myndigheter å ena sidan, och biodlare och övriga delar av branschen å andra sidan.

040-601 64 95

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *