Kategoriarkiv: 2019

Intressekoll!

I Pollineringsprojektet planerar vi nu att involvera våra lokala skolor och förskolor, där vi vill undervisa om pollinering och biodling men också visa eleverna hur bin lever (antingen i visningskupa eller i den som byggs på Lantmännen). Du får nu möjligheten att engagera dig i projektet då detta är en öppen intresseanmälan om medverkandet i dessa skolaktiviteter. Det kommer ske under dagtid och i Harplinge och man är med så mycket eller lite man vill.
Om du vill vara med hör gärna av dig till: lisa.feuerbach-wengel@hushallningssallskapet.se

Arbetssöndagen i bigården

Den 27 oktober var det utlyst grillfest och arbetsdag i föreningsbigården. Tolv tappra hjälptes åt att städa upp och rensa ut ramar. Stor målarinsats gjordes där vi kommer att ha vårt kupmaterial i en enhetlig grön färg. Föreningen bjöd på grillkorv och dryck. Alla som ställde upp gjorde en mycket värdefull insats för föreningen!

Eftersom vädret var lite ruggigt målades kupmaterialet inomhus.
Den nya gröna färgen är väldigt fin!
Det var en del gammalt material som fick sorteras ut.
Och i en del ramar ska vaxet tas ur och rensas.
Kuporna skrapades rena.

Pollineringsprojektet

Under 3 år kommer Hushållningssällskapet och Harplinge Biodlarförening arbeta i ett pollineringsprojekt där syftet är att utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare. Vi kommer även arbeta med viss förädling av biprodukter från biodlingen. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i närområdet.

 

Minnesanteckningar från ordförandemötet 2019

Minnesanteckningar från ordförandemötet
20190302 på Vuxenskolan, Möllegatan 11 i Falkenberg
Närvarande: Eva Castell ordf distriktet och S Hallands Bf, Inger-Lena Åkesdotter, sekreterare, Bengt Frizell, värd och ordf i Falkenberga Bf, Annika Dahlin Johansson, ordf Särö Bf, Marie-Louise Simonsson ordf Kungsbacka Bf, Thomas Nygren v ordf Himle Bf, Magnus Kranshammar ordf Varbergs Bf, Stefan Boldt, ordf Södra Västbos Bf, Bodil Hellström ordf och Ulla Andersson sekr i Mellersta Nissadalens Bf, Ingemar Johansson ordf Ullareds Bf, Lars-Anders Olsson Harplinge Bf och Johan Eliasson v ordf Falkenbergs Bf
1. Eva tackade för det goda fikat och hälsade alla hjärtligt välkomna. Roligt att så många kunde komma. Endast Oskarströms Bf hade meddelat förhinder. Eva gladde sig också åt att nybörjarundervisningen kommit igång ordentligt i fler föreningar.
Hon påpekade också vikten av att anmäla till SBR vilka som blivit valda till ombud till distriktsårsmötet tillsammans med ersättare för att årsmötet ska bli giltigt.
Viktigt också att anmäla till länsstyrelsen var man har sina kupor placerade. Extra viktigt nu när församlingsgränserna inte längre gäller utan att man i princip kan flytta sina kupor långa sträckor utan bitillsyn.
Exempel kom på nyuppsatta kupor utan anmälan i Himle t ex. Vi uppmanas att vara uppmärksamma på kupor som dyker upp i vår närhet.
2. Kurs i godkänd biodlare. Förslag hade inkommit från Oskarström. De nya bestämmelserna gör dock behovet av den kursen mindre. Däremot behövs fler kurser i bihälsa eftersom ansvaret flyttats över till den enskilde biodlaren att bedöma sina bin.
Bengt påpekade att det är relativt billigt att skicka ett prov på analys inför drottningodling eller avläggarförsäljning. Det kostar 100 kr.
Han berättade också att på Apiscandia visade företaget Metria att de gör markanvändningskartor för Jordbruksverket. Där redovisas olika vegetationstyper och kartorna skulle kunna vara intressanta för biodlingen.
Magnus Kranshammar föreslog att kanske föreningarna själva ska göra listor över biinnehav i sitt område.
3. Diplom för nybörjar- och fortsättningskurser diskuterades. Beslöts att vi ska lägga ut en mall för diplom samt en text till ett intyg som presenterades av Harplinge Bf på hemsidan.
4. Kurs i föreningsteknik planeras till hösten någon gång i september.
5. Kurs med Ingemar Wahlström lördagen den 13 april 9.00-13.00 på Campus Varberg. Ingmar kommer att prata om Bihusesynen, honungsreglementet och kvalitetsarbetet. Ta med frågor till Ingemar! Inbjudan bifogas.
Nu när många flyktingar och invandrare finns i Sverige är det viktigt att upplysa om att den svenska honungen kristalliserar och får en annorlunda konsistens. Dessutom har vi en kortare säsong och kan inte leverera nyskördad, flytande honung mer än en kort period.
6. SBRs årsmöte äger rum 7-8 april i Linköping. Vi skickar tre ombud. Vi har inga motioner men ska väcka frågan om förbud att återanvända burkar. Är det en otidsenlig regel med tanke på att vi uppmuntrar återbruk inom många områden?
7. Övriga frågor:
Magnus Kranshammar gjorde reklam för Varbergs föreläsningsdag den 23.3. Ämnet är Friskare bin och sundare biodling. Föreläsare är bl a Kirk Webster, Vermont, USA Natuschka Lee från Umeå universitet, Björn Lagerman, Erik Östberg m fl och ämnet är ny syn på varroa och biodling. Gå in på SBRs hemsida under distrikt, Halland, Varbergskretsens Bf och där finns inbjudan och anmälningslänk.
Johan Eliasson, Vessige , Falkenberg, berättade att han nu är återförsäljare för Töreboda Biredskap och Joel Svenssons Vax. Han tar emot vax, även särbehandlat och kravvax. Kan också medverka på kurskvällar i lokalföreningarna, då man kan beställa varor genom honom.
Lars-Anders Olsson, Harplinge redogjorde för föreningens projekt tillsammans med Hushållningssällskapet, Plönning Grön Näring. Det går ut på ett samarbete mellan biodlare och jordbrukare vad gäller pollinering, bihälsa och bistyrka. Den 14 april har de en utbildningsdag med Lotta Fabricius och Preben Kristiansen om pollenräkning.
Eva tackade alla närvarande och mötet avslutades kl 12.10.
Antecknat av Inger-Lena Åkesdotter

Inbjudan till en dag om kvalitetsfrågor inom biodlingen

På SBRs förbundsmöte den 7 – 8 april i Linköping kommer förbundets arbete med en översyn av kvalitetsfrågor att behandlas. Arbetet har skett under ledning av Ingmar Wahlström och gäller bland annat bihusesyn, honungsreglemente, etikettregler. Om förbundsmötet antar de nya förslagen kommer att det att påverka den lokala verksamheten på flera sätt.

Ingmar är kunnig inom de flesta områden som rör vår verksamhet och mötet är ett bra tillfälle att få svar på flera aktuella frågeställningar inom biodlingen.

Plats: Campus Varberg, Otto Torells gata 16, 432 44 Varberg

Tid: Lördagen den 13 april kl 9.00-13.00 Vi börjar med fika på restaurang Västerport.

Anmälan: Senast 7 april till frizell@bahnhof.se Var snäll ange eventuell specialkost!

Avgift: 100 kronor betalas senast 7 april till plusgiro 275932-2

Hjärtligt välkomna önskar distriktsstyrelsen

/Bengt Frizell

Pollinering i Plönninge och Harplinge

Hej medlemmar i Harplinge biodlarförening!

Nyhetsbrev nummer 1 2019

Som en del av er redan vet så kommer Hushållningssällskapet Halland tillsammans med Er i Harplinge Biodlarförening påbörja ett treårigt projekt i vår där syftet är att: Utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare, förädling av biprodukter från biodlingen samt kunskapsspridning om pollinering. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter.

Den första aktiviteten som stundar är florainventeringar som Kill Persson ska hjälpa oss med, vi kommer då utgå från bigården på Plönninge och titta på var som erbjuds både våra honungsbin men också vilda pollinerare i området. Det kommer göras ca 1 gång per månad under hela säsongen. Samtidigt kommer vi med hjälp av pollenfällor samla in pollen och avläsa vad tambina faktiskt har samlat in. Vi kommer också installera en kupvåg och göra bistyrkebedömningar under säsongen. Vi har en förhoppning om att ni som kan och vill och har ett intresse vill komma på en utbildningsdag ledd av Lotta Fabricius där hon lär ut just dessa moment. Inbjudan kommer snarast.

I maj månad kommer vi arrangera ett uppstartsmöte på Plönninge där ni kan träffa projektgruppen, lära er mer om pollinering och biodling och engagera er mer. Inbjudan till det kommer ut senare i vår. Om ni har några frågor eller förslag vänligen hör av er till mig eller skicka ett email till mig.

Med vänliga hälsningar

Lisa Feuerbach-Wengel

0739991837

lisa.feuerbach-wengel@hush.se

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet Halland

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga | Telefon 035-465 00 | www.hushallningssallskapet.se/halland | Org.nr 262000-0121

Distriktsårsmöte Halland 2019

Välkomna till Oskarströms bf och Hallandsdistriktets årsmöte klockan 10 lördagen den 16 februari 2019. Plats: Hemvärnsgården, Ålängesvägen 46 i Åled. Samåk gärna.

Fika från kl 09:30, lunch ca kl 12, 120 kr/pers.(kycklingfilé). Önskemål om specialkost meddelas vid anmälan. Efter lunchen håller Preben Kristiansson föredrag om bihälsa och de nya föreskrifterna gällande bitillsyn.

Mötet beräknas avslutas ca kl 14:30-15:00.

Anmälan görs senast 7 februari till Marie-Louise Simonsson, ma.simonsson@telia.com /0761-168116 eller Agneta Hammarstedt, agneta@waterflow.com /070-7705400.