Kategoriarkiv: Aktuellt

Nybörjarkurs 2022

Klockan 18-21  
DatumPlatsAnsvarigKapitelTelefonnummer
Tisdagen 19/4Studieförbundet VuxenskolanJohannaKap 1, intro073–5703944  
Tisdagen  3/5FöreningsbigårdenChrister  Kap 8  0703-773959
Tisdagen 10/5FöreningsbigårdenJohanKap 3070–2250171
Onsdagen 25/5FöreningsbigårdenLena BKap 9073–6220412
Tisdagen 31/5Hemma hos ansvarig  AnnelieKap 4073–8196313
Tisdagen 14/6Föreningsbigården/lokalenLars-AndersKap 10070–2242475
Tisdagen 21/6Föreningsbigården  Hans  Kap 7  070–3269005 072–2473545
Tisdagen 2/8FöreningsbigårdenPeterKap 6070–3403373
Tisdagen 16/8Hemma hos ansvarigLena K  Kap 5070–6590943
Tisdagen 30/8FöreningsbigårdenTomKap 2070–5423721

Sommarträffar 2022

Sommarträffar i Harplinge Biodlarförening

När: 18.00-21.00
Var: Föreningsbigården. Vid regn ses vi i vår lokal i Plönninge.
Ta med fika!

Datum och teman:
25 april – Presentation av ”Friskare Bin”, en utbildning på distriktsnivå. Föreningen bjuder på fika! – Annelie Albertsson

9 maj – Nordiska Bin – Ronny Bengtsson

23 maj – Drottningodling – Lena Bengtsson

6 juni – Bizurr, ta med dig dina egna funderingar.

20 juni – Presentation av Jan Unos bok – Lillemor Bulukin

4 juli – Avläggare och drottningtillsättning

15 juli – Honungshantering – Gustav Bengtsson

1 augusti – Regelverk kring biodling, honungsproduktion och andra biprodukter – Linda Klintefjord

15 augusti – Bizurr, ta med dig dina egna funderingar.

29 augusti – Bihälsa – Tom Winstanley och Peter Meuller

12 september – Invintring och säsongsavslutning. Föreningen bjuder på fika!

Angående möte 17 maj

Bästa medlemmar!

Utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner måste vi tyvärr ställa in den planerade träffen i föreningsbigården den 17 maj.

Eftersom vi har nya utbrott av Amerikansk yngelröta(AYR) i vårt närområde är det ändå angeläget att ge er en aktuell uppdatering och möjlighet att lufta era funderingar kring detta.

Vi kommer därför att anordna ett digitalt möte där ni som önskar delta snarast anmäler er till Annelie Albertsson för att få en länk till mötet. Annelies mejladress är: martenochannelie@gmail.com.

Programmet för mötet ser ut såhär:

Först kommer information från bitillsynsman om hur läget är just nu.

Därefter kommer bihälsokommittén att gå igenom tecken på AYR och vad man gör vid misstanke om sjukdom.   

Naturligtvis kommer det att finnas utrymme för frågor och funderingar med anledning av detta.

Förhoppningsvis ska vi från juni kunna komma igång med våra träffar den 7 juni och varannan vecka fram till den 13 september. Alla träffar, även det digitala mötet börjar klockan 18.00.

Träffen den 7 juni kommer också att ha AYR som tema.

Lars Anders Olsson

ordförande

Brev från ordförande

2021-03-24

Bästa medlemmar i Harplinge biodlarförening!

Efter en ganska komplicerad höst och vinter börjar nu bina på att förbereda sig för en ny säsong. Rengörning av bottnar och koll på fodertillgången är väl vad vi kan göra i nuläget. Tyvärr har flera medlemmar upplevt att deras bin har dött under vintern och det finns flera frågetecken varför det har blivit så.
Invintrade starka samhällen har minskat och gått under och andra har blivit försvagade av varroaangrepp och därmed dött. Nu hoppas vi att de som överlevt vintern ska utvecklas till starka samhällen och från vilka vi också ska kunna göra nya avläggare.
I föreningsbigården invintrade vi elva samhällen och hittills har vi konstaterat att tre av dessa har dött. Prov har tagits och vi väntar resultat från analys av dessa.

Vår första bigårdsträff är planerad till måndag den 26 april klockan 18, men mycket hänger på vädret och hur utvecklingen av coronaläget ser ut. Därefter räknar vi med att kunna träffas varannan måndag fram till 13 september och vår ambition är att ha aktuella teman vid varje träff. Här finns möjlighet att komma med förslag om vad detta ska vara! Ett ytterst angeläget tema är bihälsa dels utifrån förra årets omfattande utbrott av amerikansk yngelröta, men också för att ett allt större ansvar läggs på de enskilda biodlarna i samband med ett förändrat regelverk och bitillsynsorganisation.

Träffarna kommer att inledas med praktiskt arbete i bigården, allt från gräsklippning och städning till att besiktiga och göra lämpliga insatser i våra bikupor. Detta för att ge bland annat nybörjare möjlighet att konkret få se och lära om vad man bör ge akt på under bisäsongen!

I vinter har medlemmar vid några tillfällen hjälpt till med underhållsarbete, men det skulle vara kul om ytterligare medlemmar skulle vilja delta, så ni som är intresserade får gärna skicka era kontaktuppgifter till mig!
Någon gång under juni/juli kommer Peter Meuller och jag att försöka starta en kurs i drottningodling för våra medlemmar.
Vi kommer också att starta en kurs i biodling för nybörjare och den är redan fullbokad.

I det pågående pollineringsprojektet har vi en observationskupa placerad hos Harplinge Lantmän för att besökare ska få en inblick i hur bina lever och lära sig mer om binas betydelse för pollinering och honung. Medlemmar från föreningen kommer att två timmar varannan lördag under säsongen att finnas där för att vid behov berätta lite om detta. Dessutom ska förskole- och grundskolebarn kunna besöka stället för att få information. För att kunna genomföra detta önskar jag att ni som är intresserade av att hjälpa till hör av er till mig via mejl.

För styrelsen i Harplinge biodlarförening

Lars Anders Olsson
lars.anders.olsson47@gmail.com
mobil: 0702 24 24 75

SLU och SVA behöver din hjälp!

Hälsningar från Statens Lantbruksuniversitet
och Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Vilka bisjukdomar finns i Sverige och i vilka områden. För att få reda på det kommer SLU och SVA att kontakta ett antal slumpvis utvalda biodlare. Ditt namn kan finnas på listan.

Här kommer mer information om Baslinjebi-21:
Sjukdomar hos honungsbin; en uppföljande baslinjestudie
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått medel från Jordbruksverket för att undersöka förekomst i Sverige av flera viktiga sjukdomsalstrare. Amerikansk och Europeisk yngelröta, trakékvalster, varroakvalster och de med varroakvalstret sammankopplade virusinfektionerna Deformed wing virus (DWV) och Acute bee paralysis virus (ABPV) ingår alla i undersökningen som går under namnet ”Baslinjebi-21”. Det är en uppföljande studie av den studie som gjordes 2016, ”Baslinjebi-16”. Målet med dessa undersökningar är att följa den geografiska spridningen av nämnda sjukdomsalstrare i landet och att samla in baslinjedata som kan användas för jämförelse i framtida studier. Kunskapen kan också användas som bas för bättre riskbedömningar och som underlag inför eventuella framtida förändringar av övervakning och kontrollåtgärder avseende sjukdomar och parasiter hos honungsbin. Enligt Sveriges nationella övervakningsplan, NÖP, planeras liknande undersökningar att upprepas med 5 års mellanrum.

Totalt kommer 385 bigårdar, fördelade över hela landet, slumpmässigt väljas ut. De biodlare vars bigårdar valts ut kommer kontaktas och om de är villiga att delta kommer de få bisamhällen i en eller flera av sina bigårdar provtagna. Proven kommer att bestå av cirka 300 vuxna bin per bisamhälle. Provtagningen kommer göras av bitillsynsmän, och analys av proverna utföras på det nationella referenslaboratorium för bihälsa vid SLU i Uppsala. Vid slutet av projektet (kring årsskiftet 2021/2022) kommer resultaten att sammanställas och samtliga deltagare få ett personligt svarsbrev.

Referenser:
Forsgren E, Fabricius-Kristiansen L, Hallgren G, Frössling J (2017).
Sjukdomar hos honungsbin – en baslinjestudie. Bitidningen 116, 7/8, 10-13.
Länk till sammanfattning av baslinjebi-16 på Jordbruksverkets hemsida
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.6122c45c16977ed05784c9ca/1552573041815/Baslinjestudie%20honungsbin.pdf
Resultat från baslinjebi-16 finns också i ett kapitel i Surveillancerapporten 2017
https://www.sva.se/media/r5bpkue0/surveillance-2017.pdf
Länk till den nationella övervakningsplanen, NÖP
https://djur.jordbruksverket.se/download/18.76471f17172dad2e303b7d57/1592986271936/Beslut-nationell-overvakningsplan-2021-2023-17-juni.pdf

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Svärmtelefonen

Svärmtelefonen är en automatisk tjänst som hjälper dig att hitta en biodlare i ditt område som anmält sig som svärmfångare.

Hos oss i Harplinge bf är Lars Martinsson anmäld och godkänd av SBR som svärmfångare.

Har du upptäckt en svärm så ringer du telefonnumret. Du uppmanas då att knappa in postnumret där svärmen befinner sig. Tjänsten kopplar dig vidare till en ansvarig i ditt område.

Får du ingen träff så kan du istället besöka biodlarna.se/distrikt för att själv ta reda på vart närmaste förening finns med dess kontaktuppgifter.

Om du inte vet vilket postnummerområde svärmen befinner sig i kan du ta hjälp av den här länken

Numret till svärmtelefonen:
0766-86 07 01

Intressekoll!

I Pollineringsprojektet planerar vi nu att involvera våra lokala skolor och förskolor, där vi vill undervisa om pollinering och biodling men också visa eleverna hur bin lever (antingen i visningskupa eller i den som byggs på Lantmännen). Du får nu möjligheten att engagera dig i projektet då detta är en öppen intresseanmälan om medverkandet i dessa skolaktiviteter. Det kommer ske under dagtid och i Harplinge och man är med så mycket eller lite man vill.
Om du vill vara med hör gärna av dig till: lisa.feuerbach-wengel@hushallningssallskapet.se

Minnesanteckningar från ordförandemötet 2019

Minnesanteckningar från ordförandemötet
20190302 på Vuxenskolan, Möllegatan 11 i Falkenberg
Närvarande: Eva Castell ordf distriktet och S Hallands Bf, Inger-Lena Åkesdotter, sekreterare, Bengt Frizell, värd och ordf i Falkenberga Bf, Annika Dahlin Johansson, ordf Särö Bf, Marie-Louise Simonsson ordf Kungsbacka Bf, Thomas Nygren v ordf Himle Bf, Magnus Kranshammar ordf Varbergs Bf, Stefan Boldt, ordf Södra Västbos Bf, Bodil Hellström ordf och Ulla Andersson sekr i Mellersta Nissadalens Bf, Ingemar Johansson ordf Ullareds Bf, Lars-Anders Olsson Harplinge Bf och Johan Eliasson v ordf Falkenbergs Bf
1. Eva tackade för det goda fikat och hälsade alla hjärtligt välkomna. Roligt att så många kunde komma. Endast Oskarströms Bf hade meddelat förhinder. Eva gladde sig också åt att nybörjarundervisningen kommit igång ordentligt i fler föreningar.
Hon påpekade också vikten av att anmäla till SBR vilka som blivit valda till ombud till distriktsårsmötet tillsammans med ersättare för att årsmötet ska bli giltigt.
Viktigt också att anmäla till länsstyrelsen var man har sina kupor placerade. Extra viktigt nu när församlingsgränserna inte längre gäller utan att man i princip kan flytta sina kupor långa sträckor utan bitillsyn.
Exempel kom på nyuppsatta kupor utan anmälan i Himle t ex. Vi uppmanas att vara uppmärksamma på kupor som dyker upp i vår närhet.
2. Kurs i godkänd biodlare. Förslag hade inkommit från Oskarström. De nya bestämmelserna gör dock behovet av den kursen mindre. Däremot behövs fler kurser i bihälsa eftersom ansvaret flyttats över till den enskilde biodlaren att bedöma sina bin.
Bengt påpekade att det är relativt billigt att skicka ett prov på analys inför drottningodling eller avläggarförsäljning. Det kostar 100 kr.
Han berättade också att på Apiscandia visade företaget Metria att de gör markanvändningskartor för Jordbruksverket. Där redovisas olika vegetationstyper och kartorna skulle kunna vara intressanta för biodlingen.
Magnus Kranshammar föreslog att kanske föreningarna själva ska göra listor över biinnehav i sitt område.
3. Diplom för nybörjar- och fortsättningskurser diskuterades. Beslöts att vi ska lägga ut en mall för diplom samt en text till ett intyg som presenterades av Harplinge Bf på hemsidan.
4. Kurs i föreningsteknik planeras till hösten någon gång i september.
5. Kurs med Ingemar Wahlström lördagen den 13 april 9.00-13.00 på Campus Varberg. Ingmar kommer att prata om Bihusesynen, honungsreglementet och kvalitetsarbetet. Ta med frågor till Ingemar! Inbjudan bifogas.
Nu när många flyktingar och invandrare finns i Sverige är det viktigt att upplysa om att den svenska honungen kristalliserar och får en annorlunda konsistens. Dessutom har vi en kortare säsong och kan inte leverera nyskördad, flytande honung mer än en kort period.
6. SBRs årsmöte äger rum 7-8 april i Linköping. Vi skickar tre ombud. Vi har inga motioner men ska väcka frågan om förbud att återanvända burkar. Är det en otidsenlig regel med tanke på att vi uppmuntrar återbruk inom många områden?
7. Övriga frågor:
Magnus Kranshammar gjorde reklam för Varbergs föreläsningsdag den 23.3. Ämnet är Friskare bin och sundare biodling. Föreläsare är bl a Kirk Webster, Vermont, USA Natuschka Lee från Umeå universitet, Björn Lagerman, Erik Östberg m fl och ämnet är ny syn på varroa och biodling. Gå in på SBRs hemsida under distrikt, Halland, Varbergskretsens Bf och där finns inbjudan och anmälningslänk.
Johan Eliasson, Vessige , Falkenberg, berättade att han nu är återförsäljare för Töreboda Biredskap och Joel Svenssons Vax. Han tar emot vax, även särbehandlat och kravvax. Kan också medverka på kurskvällar i lokalföreningarna, då man kan beställa varor genom honom.
Lars-Anders Olsson, Harplinge redogjorde för föreningens projekt tillsammans med Hushållningssällskapet, Plönning Grön Näring. Det går ut på ett samarbete mellan biodlare och jordbrukare vad gäller pollinering, bihälsa och bistyrka. Den 14 april har de en utbildningsdag med Lotta Fabricius och Preben Kristiansen om pollenräkning.
Eva tackade alla närvarande och mötet avslutades kl 12.10.
Antecknat av Inger-Lena Åkesdotter