Kategoriarkiv: Utan kategori

Brev från SBR

Mantorp 2011-03-30
Till biodlarföreningarna!

SBR-etiketten 100 år
För att fira att vår etikett fyller 100 år 2011, erbjuder vi de första 100 föreningarna som bestämmer sig för att anordnar någon aktivitet lördagen den 17 september där ni marknadsför etiketten, 500: -/förening i marknadsföringsbidrag. Ni väljer aktivitet själva och den dokumentation vi önskar är ett foto från aktiviteten och kopior på ev. tidningsartiklar. Anmäl er så fort som möjligt till sbr@biodlarna.org. Vi kommer att informera pressen om på vilka ställen aktiviteter äger rum.

Föredragshållare efterlyses
Det är stor efterfrågan på föredragshållare. Därför vill utbildningskommittén gärna ha namn på föredragshållare som har kunskap om biodlingsfrågor, så att ni i föreningarna lättare kan kontakta dessa. Förslag kan ni antingen skicka till vår e-postadress sbr@biodlarna.org eller direkt till Stig Hansson bistig@tele2.se.

MER BIN-träffar
Stig Hansson och Krister Linnell från SBR:s Förbundsstyrelse är ledamöter i den styrgrupp, som skall samordna arbetet med MER BIN tillsammans med utvecklingskonsulenten.
Distrikt och föreningar är välkomna att ta kontakt med någon av dem för Mer Bin-träffar.
Träffarna kan genomföras på olika sätt – från rena informationsträffar till arbets- och planeringsmöten med distriktets styrelse.
Kontaktuppgifter till styrgruppen och utvecklingskonsulenten finns både i Bitidningen och på hemsidan.

Biodlingens Vänner
Passa på att vid lämpliga tillfällen göra en insamling till stödfonden Biodlingens Vänner.
I Bibutiken på vår hemsida finns också färdiga Gåvobevis att köpa.
Välkomna med ert stöd!

Biodlarna och The Body Shop
Under tre veckor, 23/5 – 15/6, kommer The Body Shop att bidra med 20 kr per såld produkt av serien Honey Bronze till Biodlingens Vänner för att öka antalet bisamhällen i Sverige. Det finns också möjlighet att marknadsföra biodling i butikerna. Både biodlarföreningar och butiker kan få varandras kontaktuppgifter för att kunna ha aktiviteter. Samarbetet exponeras i The Body Shops tidning Everybody som skickas ut till deras medlemmar och som finns i deras butiker.

Med vänlig hälsning
Michael Cornell
Förbundssekreterare