Föreningsbigårdens syfte och skötsel

Harplinge biodlarförening

Föreningsbigårdens syfte och skötsel

Föreningens bigård ska vara en samlingsplats för föreningens medlemmar.

Vid föreningsbigården bedrivs biodling i syfte att:

1) Ge föreningens nya och gamla medlemmar kunskap om och dela med sig av erfarenheter utifrån praktiskt arbete med föreningens gemensamma bin och material.

2) Genom avel och drottningodling bidra till att föreningens medlemmar till rimlig kostnad ska kunna få förutsättningar för bra bisamhällen.

3) Genom försäljning av puppor, drottningar, avläggare, samhällen och honung kunna få intäkter för fortsatt avel, material och underhåll av bigården.

Ansvariga för föreningsbigården utses av föreningens årsmöte som även utser ansvarig för bisamhällena i bigården.

Ett visst antal bisamhällen ska vara tillgängliga för medlemmarna i syfte att lära och följa utvecklingen under biåret. Dessa bisamhällen ska vara särskilt utmärkta.

Övriga bisamhällen ska användas för drottningodling och avel och skötes uteslutande av den ansvarige för dessa.

Under säsongen genomförs regelbundna träffar för föreningens medlemmar och andra intresserade. Träffarna organiseras av styrelsen men genomförs genom att intresserade medlemmar turas om att hålla i dessa.

I de bikupor som används för förevisning ska finnas skötselkort och noteringar ska göras vid varje ingrepp i dessa med eventuella kommentarer om vad som gjorts och vad som kan tänkas behöva utföras av bigårdsansvarig. Vid arbete med föreningens bin får av hälsoskäl endast föreningsbigårdens redskap användas.

För styrelsen

2016-05-05

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad