Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2000

Styrelsen för Harplinge Bivänner avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000.
Honungsskörden kan sägas vara något under det normala. Året började med en varm och fin vår.Övervintringen hade tagit hårt på våra bin, mycket för den dålig sommaren -99 och varroans härjningar. När fruktträden och vårrapsen blommade syntes få bin i aktion. Vid vårens senare del repade sig bisamhällena och kom i gång på ett bra sätt. Juli och augusti blev dock kalla och regnig, så att årets honung var indragen redan vid midsommartid. Hösten blev fin och värmen höll i sig länge. Tyvärr har Harplinge trakten inte tillgång till ljungdrag, vilket skulle bättrat på den magra sommarskörden. Inför invintringen har en del av våra medlemmar försök varroabekämpning med oxalsyra vars resultat vi emotser med spänning.

Styrelsen har förutom årsmötet haft två styrelsemöten, och månatliga träffar med intresserade i föreningen. Vid det första styrelsemötet föreslogs att ha återkommande träffar i någon bigård, och om möjligt ordna en egen bigård vid Harplinge hembygdsgård  På hembygdsgården ordnades två bikupor och ett samhälle utplacerades Hembygdsförenings styrelse hade åsikter om var kuporna skulle placeras vilket inte blev enligt vår önskan. När sedan den tänkta bigården blev utsatt för ofredande av bl.a. stenkastning så återflyttades samhället till Plönninge.

Platsen för månads-träffarna blev i Lars Blomqvists bigård i Plönninge.
Träffarna hölls lördag 15/4, 13/5, 17/6, 15/7, 12/8, och 16/9.
Vid varje träff demonstrerades och diskuterades, det som för tidpunkten var aktuellt i bigården.
Ca 10 medlemmar infann sig på plats varje gång . Alla verkade mycket nöjda med denna aktivitet, som därför kommer att upprepas kommande säsong.

Jordbruksverket genomförde en behörighetskurs i varroabekämpning (apistan) under april på Plönninge. Två av våra medlemmar deltog Uno Simonsson och Allan Strömberg.

Lördagen den 13 maj deltog Harplinge Bivänner med i Plönninge öppethus-dag
Skolan har naturbruk på programmet där biodling är av intresse
Två observationskupor videofilm samt bi-utrustning kunde beses och bi-frågor besvarade.

Föreningen har i dag 27 medlemmar
44 samhällen har inte klarat föregående övervintring.
11 av våra medlemmar har lämnat in årsrapport .
Dessa medlemmar har invintrat 109 samhällen.Varav alla varroasmittade.
2158 honung har skördats, ett medeltal på 19,8kg /samhälle, (vilket kan jämföras med 1999 då 25,3 kg/samh skördades ).
1488kg socker har gått åt för invintring.
6 honungsprover för bedömning har inlämnats. 1 uderkänd.
Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår

Harplinge i nov.
Sven-Olov Lindgren, Uno Simonsson, Egon Larsson, Allan Strömberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *