Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2005

Årets övervintring var mycket bra, och alla samhällen i föreningsbigåden var ganska starka.
Tyvärr hade stormen Gudrun blåst bort det nya taket på kojan,men tack vare våra duktiga takläggare,
Göte, Allan, S-O och förmannen Elis, så har vi nu ett ännu bättre tak än tidigare.

Våren och försommaren var mycket kalla, och en del samhällen fick t.o.m. stödutfodras. Men i mitten av juni kom äntligen värmen, och årets skörd blev mycket bra.
De tre samhällena i föreningsbigåden gav 122 kg, och det gav ett tillskott till föreningen på 3000kr.
Under sommaren gjordes en avläggare till vår fjärde kupa.
Vi har också odlat egna drottningar som har använts i föreningen.
Vi har också hjälpt två biodlare som på grund av sjukdom velat avyttra sina samhällen .
Vi har alltså invintrat 6 samhällen, varav 2 ska säljas.

Sommarträffarna har som vanligt varit välbesökta, men det finns plats för fler.
Första träffen hade vi den 9.4, och vi har sedan träffats varannan vecka till 10.9,
plus en gång för utdelning och demonstration av färdigblandad oxalsyra den 22.10.

S-O Lindgren representerade föreningen vid Harplinge biblioteks plantbytardag.
Allan Strömberg var med på länsförbundets årsmöte i Björnhult 12.2.
Allan och Lasse var på distriktets höstmöte i Stafsinge 8.10.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse under året som gått.
Göte och S-O som har skött gräsklippning och byggarlaget som har fixat kojan efter Gudruns härjningar. m.fl. mfl.

Föreningen har 35 medlemmar, varav en junior, en familjemedlem och en hedersmedlem. Tage Nilsson 95. 17 medlemmar har lämnat in årsrapport.
16 samhällen klarade inte vintern.
De som har lämnat rapport har invintrat 216 samhällen.
Vi har skördat 9306 kg honung!!!!!!! Det ger ett snitt på 46 kg per samhälle. Förra året 15 kg.
Den 1.11 var det dags för honungsbedömning. 10 burkar lämnades in och 9 blev godkända.

Glöm inte att kolla vår hemsida . Där finns hela verksamhetsberättelsen ,aktiviteter, och annan information.
Adressen är; www.biodlarna.se/dbf/harplinge
Styrelsen tackar för i år och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist        Allan Strömberg

Bertil Eriksson        Robert Falk        Göte Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *