Pollinering i Plönninge och Harplinge

Hej medlemmar i Harplinge biodlarförening!

Nyhetsbrev nummer 1 2019

Som en del av er redan vet så kommer Hushållningssällskapet Halland tillsammans med Er i Harplinge Biodlarförening påbörja ett treårigt projekt i vår där syftet är att: Utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare, förädling av biprodukter från biodlingen samt kunskapsspridning om pollinering. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter.

Den första aktiviteten som stundar är florainventeringar som Kill Persson ska hjälpa oss med, vi kommer då utgå från bigården på Plönninge och titta på var som erbjuds både våra honungsbin men också vilda pollinerare i området. Det kommer göras ca 1 gång per månad under hela säsongen. Samtidigt kommer vi med hjälp av pollenfällor samla in pollen och avläsa vad tambina faktiskt har samlat in. Vi kommer också installera en kupvåg och göra bistyrkebedömningar under säsongen. Vi har en förhoppning om att ni som kan och vill och har ett intresse vill komma på en utbildningsdag ledd av Lotta Fabricius där hon lär ut just dessa moment. Inbjudan kommer snarast.

I maj månad kommer vi arrangera ett uppstartsmöte på Plönninge där ni kan träffa projektgruppen, lära er mer om pollinering och biodling och engagera er mer. Inbjudan till det kommer ut senare i vår. Om ni har några frågor eller förslag vänligen hör av er till mig eller skicka ett email till mig.

Med vänliga hälsningar

Lisa Feuerbach-Wengel

0739991837

lisa.feuerbach-wengel@hush.se

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Hushållningssällskapet Halland

Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga | Telefon 035-465 00 | www.hushallningssallskapet.se/halland | Org.nr 262000-0121

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *