Pollineringens betydelse

Pollineringens betydelse för lantbruket och miljön
Hotet mot de pollinerade insekterna uppmärksammas mer och mer men på kursen får vi lära oss vad vi kan göra för att vända den negativa trenden. Kursen genomförs på Hörjelgården och leds av prof. em. Bengt Nihlgård och bi-experten Göran Holmström.
Kod 21029
Startdatum 2014-05-23
Starttid 09:00
Anmälan senast 2014-05-19
Innehåll Bin har blivit aktuella därför att man konstaterat att honungsbisamhällen ofta dör i många länder, även i Sverige, och att många olika solitära arter blivit färre och allt ovanligare. Olika sorters bin och humlor gås igenom, deras behov av pollen och nektar och deras betydelse för pollinering av såväl odlade grödor som olika vilda blommor presenteras. Påverkningar på bin diskuteras och alternativa möjligheter att gynna bin gås igenom. Efter lunch görs fältbestämningar av på Hörjelgården befintliga bin i olika områden.
Kursen vänder sig till naturintresserade markägare av olika slag, men även naturintresserade i allmänhet är välkomna.
Antal timmar 5
Aktivitetsledare Kamilla Persson, 010-224 15 75
Plats Hörjelgården , Sjöbo
Karta Hörjelgården

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *