Styrelsen / Kontakt

Styrelsen för 2018 har följande medlemmar. Du kan kontakta föreningen genom att ringa någon av dessa.

Ordförande LarsAnders Olsson 070-224 24 75
Vice ordförande Ronny Bengtsson 035-536 15
Sekreterare Agneta Hammarstedt 070-770 54 00
Kassör Emil Åkesson 0736-22 04 12
Ledamot Annelie Albertsson 0738-19 63 13
Ledamot Ulf Paulsson 035-571 16
Ledamot Cecilia Littorin  0722-423 425

Förutom styrelsen finns dessa funktioner:

Honungsbedömare: Marianne Aurell-Hellström, sammankallande, samt Ulf Paulsson, Emil Åkesson, Hans Håkansson och Annelie Albertsson.

Bihälsokommitté: Ulf Paulsson, Emil Åkesson och Peter Meuller.

Arbetsgrupp i föreningsbigården: Ulf Paulsson, Emil Åkesson och LarsAnders Olsson.

Kvalitetsansvarig: Agneta Hammarstedt

Studieansvarig: Ronny Bengtsson

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad