Styrelsen / Kontakt

Styrelsen för 2021 har följande medlemmar. Du kan kontakta föreningen genom att ringa någon av dessa.

Ordförande LarsAnders Olsson 070-224 24 75
Vice ordförande Annelie Albertsson 0738-19 63 13
Sekreterare Agneta Hammarstedt 070-770 54 00
Kassör Christer Eriksson 0703-77 39 59
Ledamot Sven Danielsson 0733-51 96 87
Ledamot Per-Anders Persson 0709-66 21 67
Ledamot Åsa Emanuelsson 070-35 60 894

Förutom styrelsen finns dessa funktioner:

Honungsbedömare: Jenny Lemnell, sammankallande, samt Tom Winstanley, Börje Karlsson, Hans Håkansson och Annelie Albertsson. Burkar lämnas till Agneta Hammarstedt som även för protokoll.

Bihälsokommitté: Emil Åkesson, Sven-Erik Josefsson och Peter Meuller.

Arbetsgrupp i föreningsbigården: Emil Åkesson och LarsAnders Olsson. Behjälplig med bigårdens skötsel är Ulf Paulsson och Hans Håkansson.

Kvalitetsansvarig: Agneta Hammarstedt

Studieansvarig: LarsAnders Olsson

Depåansvarig: Erland Nilsson

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad