Styrelsen / Kontakt

Styrelsen för 2022 har följande medlemmar. Du kan kontakta föreningen genom att ringa någon av dessa.

Ordförande Linda Klintefjord 0733-70 19 51
Vice ordförande Annelie Albertsson 0738-19 63 13
Sekreterare Agneta Hammarstedt 070-770 54 00
Kassör Christer Eriksson 0703-77 39 59
Ledamot Sven Danielsson 0733-51 96 87
Ledamot Per-Anders Persson 0709-66 21 67
Ledamot Lena Bengtsson 0702-55 87 23

Förutom styrelsen finns dessa funktioner:

Honungsbedömare: Annelie Albertsson, sammankallande, samt Tom Winstanley, Börje Karlsson, Hans Håkansson och Lisa Stridh. Burkar lämnas till Agneta Hammarstedt som även för protokoll.

Bihälsokommitté: Emil Åkesson, Sven-Erik Josefsson och Peter Meuller.

Kvalitetsansvarig: Agneta Hammarstedt

Studieansvarig: Lars Anders Olsson

Depåansvarig: Erland Nilsson

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad