Bisvärm

Dessa frågor är kopierade från Sveriges Biodlares hemsida. Gå gärna in där och läs mer om bin och biodling.,

https://www.biodlarna.se/fragor-och-svar/

https://halland.biodlarna.se/bisvarm/

Det sitter en bisvärm på min tomt. Vad gör jag?
Försäkra dig först om att det verkligen är honungsbin. Det enklaste brukar sedan vara att ta kontakt med närmaste biodlarförening. De kan oftast hitta någon som med kort varsel kan komma och ta hand om svärmen. Du hittar föreningarna här på hemsidan under rubriken distrikt. I vissa distrikt finns det också svärmfångare. Vad som är viktigt att veta är att det är i regel ganska bråttom. Svärmen sitter i en klunga en ganska begränsad tid, om man väntar för länge så ger den sig av igen och då kommer den att bosätta sig på ett ställe som den själv valt ut, detta kan vara t ex en skorsten eller ett ihåligt träd. Om det gått så långt att svärmen har krupit in någonstans så är det oftast inte någon idé att kontakta en biodlare. För att biodlaren ska kunna ta svärmen måste den hänga som en klase.

Det verkar bo bin i min skorsten vem vänder jag mig till?
När ett bisamhälle bosatt sig i en skorsten är det tyvärr läge att kontakta ett företag som är specialiserat på skadedjursbekämpning.

Det finns mängder av bin i och kring min swimmingpool, vad gör jag?
Du har troligtvis en biodlare i närheten, kanske vet du redan vem det är? Bina samlar inte bara nektar och pollen utan hämtar också mycket vatten. Prata med biodlaren och be denne att ordna så att bina kan hämta vatten närmare kupan. Det kan dock vara svårt att styra var bina hämtar sitt vatten om de redan hittat ett bra ställe, men man kan förebygga att det händer igen nästa år. Bin som är ute och samlar vatten är inte aggressiva, så man behöver inte vara rädd för att de ska attackera, men olyckan kan alltid vara framme att man råkar klämma ett bi och då kan man få ett stick.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *