Brev från ordförande

2021-03-24

Bästa medlemmar i Harplinge biodlarförening!

Efter en ganska komplicerad höst och vinter börjar nu bina på att förbereda sig för en ny säsong. Rengörning av bottnar och koll på fodertillgången är väl vad vi kan göra i nuläget. Tyvärr har flera medlemmar upplevt att deras bin har dött under vintern och det finns flera frågetecken varför det har blivit så.
Invintrade starka samhällen har minskat och gått under och andra har blivit försvagade av varroaangrepp och därmed dött. Nu hoppas vi att de som överlevt vintern ska utvecklas till starka samhällen och från vilka vi också ska kunna göra nya avläggare.
I föreningsbigården invintrade vi elva samhällen och hittills har vi konstaterat att tre av dessa har dött. Prov har tagits och vi väntar resultat från analys av dessa.

Vår första bigårdsträff är planerad till måndag den 26 april klockan 18, men mycket hänger på vädret och hur utvecklingen av coronaläget ser ut. Därefter räknar vi med att kunna träffas varannan måndag fram till 13 september och vår ambition är att ha aktuella teman vid varje träff. Här finns möjlighet att komma med förslag om vad detta ska vara! Ett ytterst angeläget tema är bihälsa dels utifrån förra årets omfattande utbrott av amerikansk yngelröta, men också för att ett allt större ansvar läggs på de enskilda biodlarna i samband med ett förändrat regelverk och bitillsynsorganisation.

Träffarna kommer att inledas med praktiskt arbete i bigården, allt från gräsklippning och städning till att besiktiga och göra lämpliga insatser i våra bikupor. Detta för att ge bland annat nybörjare möjlighet att konkret få se och lära om vad man bör ge akt på under bisäsongen!

I vinter har medlemmar vid några tillfällen hjälpt till med underhållsarbete, men det skulle vara kul om ytterligare medlemmar skulle vilja delta, så ni som är intresserade får gärna skicka era kontaktuppgifter till mig!
Någon gång under juni/juli kommer Peter Meuller och jag att försöka starta en kurs i drottningodling för våra medlemmar.
Vi kommer också att starta en kurs i biodling för nybörjare och den är redan fullbokad.

I det pågående pollineringsprojektet har vi en observationskupa placerad hos Harplinge Lantmän för att besökare ska få en inblick i hur bina lever och lära sig mer om binas betydelse för pollinering och honung. Medlemmar från föreningen kommer att två timmar varannan lördag under säsongen att finnas där för att vid behov berätta lite om detta. Dessutom ska förskole- och grundskolebarn kunna besöka stället för att få information. För att kunna genomföra detta önskar jag att ni som är intresserade av att hjälpa till hör av er till mig via mejl.

För styrelsen i Harplinge biodlarförening

Lars Anders Olsson
lars.anders.olsson47@gmail.com
mobil: 0702 24 24 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *