Brev från SBR april

Valborgsmässoafton 2014

Till distriktsordföranden (med vidarebefordran till medlemmarna i föreningen)

Nu har vi haft vårt första längre styrelsemöte med den nya styrelsen. Även den nya styrelsen är ett engagerat gäng som kommer att ”ge järnet” för vår verksamhet framöver. Här kommer något av det som var uppe på agendan och även lite annat som är på gång.

Nationella honungsprogrammet (NP) Det är dags att göra ansökningarna för att få nationella pengar från honungsprogrammet. Vi söker förstås till några anställningar – utvecklingskonsulent och bihälsokonsulent. Utöver detta kommer vi att söka medel inom ett antal områden. I flera av projekten kommer vi att söka medel tillsammans med Biodlingsföretagarna (BF).

Kontaktdistrikt Eftersom nya ledamöter har kommit in i styrelsen, har det blivit några mindre ändringar när det gäller kontaktpersoner för distrikten. Kontaktpersonerna förväntas känna till lite extra om sina distrikt, vad som är på gång, frågor som är aktuella och medskick till arbetet på central nivå. Kontaktpersoner Distrikt Marita Delvert Uppsala, Västmanland och Dalarna Sture Käll Jönköping och Kronoberg Ingmar Wahlström Södra Kalmar och Norra Kalmar Hanne Uddling Jämtland, Sörmland, Örebro och Värmland Ingevald Holmqvist Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten och Österbotten (Finl.)
Lars Hellander Stockholm, Gävleborg och Gotland Monica Selling Sjuhärad, Norra Älvsborg, Skaraborg, Göteborg och Bohuslän Richard Brolin Östergötland Anders Hansson Blekinge, Skåne Viktoria Bassani Skåne, Halland.

Biodlare med journalistkunskaper Vår redaktör för Bitidningen, Erik Österlund, går i pension våren 2015. Erik har under många år såväl skapat innehållet i tidningen som gjort layout. Vi söker nu en efterträdare som levererar innehållet i tidningen, sköter hemsidan och vår information och kommunikation ut till medlemmar och övrig omvärld. I början avropas tjänsten per timme, men förhoppningen är att kunna skapa en tillsvidare anställning. Har du denna kompetens? Eller finns det någon i din närhet som du skulle kunna tipsa om. Ta i så fall kontakt med Jonas Eriksson på kansliet.

Medlemsundersökning Vi kommer att sjösätta en medlemsundersökning som genomförs i flera steg. Starten blir en webenkät till slumpvis utvalda biodlare under hösten. Fortsättningen kommer att genomföras i form av föreningsaktiviteter. Vi återkommer med mer information.

Enkät om övervintringen 2013-2014 Från början av maj kommer det på SBR:s webbplats (www.biodlarna.se) finnas en länk till enkätundersökning om övervintringen 2013-2014. Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Så vi hoppas att många vill ta sig tid till att besvara frågorna.

Internationella kontakter Den internationella bevakningen är tids- och resurskrävande. För att effektivisera detta och minska kostnaderna kommer vi under 2014 att på prov ha en gemensam bevakning med Biodlingsföretagarna (BF). Martin Lindell, som sitter i BF:s styrelse, kommer under 2014 att bevaka även våra frågor, undersöka våra ställningstaganden och rapportera från möten i EU.

Biodlarnas hus i Skänninge Nu är köpet genomfört av fastigheten i Skänninge. Lokalen ska nu inredas och utrustas till ett biodlingscentrum. Därför söker vi också någon som skulle kunna bistå med byggledning, upphandling m.m. under den närmaste tiden (start under maj månad). Biodlarnas hus ska utvecklas till en mötesplats för alla som verkar inom området bin och biodling. Utöver kontorsrum ska det finnas utrymme för att samla 50 – 75 personer samtidigt. Bibutiken ska få större yta och bisamhällen och biväxter ska omge fastigheten. Spännande och stimulerande tycker vi!

Utvärdering av riksförbundsmötet och tid för extra årsmöte Efter riksförbundsmötet i Växjö skickade vi ut en utvärderingsenkät. Sammanfattningsvis kan sägas att mötet upplevdes positivt på många sätt. Förbättringsmöjligheter framfördes mest kring lokaler och teknik. Den 11 oktober genomförs ett extra årsmöte för ett andra beslut om de nya stadgarna. Mötet kommer att hållas i Norrköping.

Almedalen Vi kommer att ha aktiviteter i Almedalen med start söndagen 29 juni. Onsdagen den 2 juli har vi ett seminarium med inbjudna politiker. Kommer du att befinna dig på Gotland vore det bra att få veta. Vi behöver vara fler som rör oss bland besökarna och informerar om bin och biodling. Ta i så fall kontakt med Lars Hellander lars.hellander@biodlarna.se, tel: 070 2163390.

Framför oss Två motioner har vi på LRF:s årsmöte som båda handlar om användningen av gifter i odlingar. Svensk Biavel har sitt årsmöte. Styrelsen förbereder ett svar på remissen om gårdsstöd. Vi kommer att träffa en fenologiprofessor (fenologi = läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket) för att diskutera ev. samarbetsprojekt. Det handlar om
klimatförändringar med en förändrad blomningskalender som följs. Vad betyder detta för våra pollinerande insekter? Styrelsen kommer att besöka avelsstationen på Visingsö. Där möter vi också Kronobergsdistriktet som också gör en utflykt dit. Gå gärna in på hemsidan för Svenska Bin www.svenskabin.se med en hel del information som ingår i honungskampanjen. Sprid budskapen där det är möjligt.

I vår Bibutik finns nu att köpa ett bi som hängsmycke i silver eller brons. Av försäljningen går 30 kr direkt till SBR.

Som vanligt – sprid denna information till föreningarna!
Varma hälsningar från styrelsen genom Marita

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *