Färre bin och färre insektspollinerade växter

Strukturutvecklingen i lantbruket och ändrade odlingstekniker samt användning av medel för bekämpning av ogräs och skadegörare är några av anledningarna till att honungsbina minskat i antal och att även andra pollinatörer gått tillbaka i västvärlden. Om detta kan man läsa i Jordbruksverkets ekobrev.

Störst ekonomisk betydelse har honungsbiet och under senare år har antalet samhällen i väst minskat betydligt. I USA förlorade man 59 procent av samhällena på 58 år, mellan 1947 och 2005 och i Centraleuropa gick det bort hela 25 procent på bara 20 år, mellan 1985-2005.

Av världens vilda växter är det närmare 80 procent som pollineras av insekter, men enligt studier gjorda av forskare i Storbritannien minskar antalet insektspollinerade vilda växter medan vindpollinerade arter ökar.

I de svenska slättbygderna, som är landskap med intensiv växtodling och låg andel skog och andra naturliga biotoper, är det brist på pollen- och nektarväxter. Detta är ett hot mot binas hälsa och pollineringsarbete.

Källa ATL, atl.nu och Jordbruksverkets hemsida, jordbruksverket.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *