Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2011

Julen 2010 blev den vitaste någonsin i södra Sverige med mer än 10 cm snö på alla mätplatser. December blev den kallaste månaden på över hundra år. Men redan till nyår blev det mildare och i Götaland krympte snötäcket rejält och på vissa håll blev det barmark. I mars kom våren, mild och blåsig, och april blev en rekordmånad på många håll. I Halmstad uppmättes 16 grader den 2 april men Havraryd fick 18 mm regn några dagar senare! Och så blåste det rejält igen. Maj bjöd på regn och åska men blev trots detta en soligare månad än normalt och åskan fortsatte i juni som blev både blötare och varmare än normalt. Juli var varm men det myckna regnet ledde till översvämningar på sina håll. Det var ingenting mot vad som kom i mitten av augusti då bland andra Sveriges Radios lokala sändningar i Göteborg slogs ut och mätstationerna i Rossared och Veddige mätte sverigerekord med 54 respektive 56 mm! Och mer regn blev det i september men också lite värme som fortsatte in i oktober tills frosten slog till i mitten av månaden. Så kom en rejäl blåst och mer regn. Och nu när vi gått in i november slås det värmerekord över hela landet och bina flyger fortfarande! Vissa prognoser tyder dock på att vi ska få en mycket kall vinter igen.

Y Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 52 medlemmar varav 40 ordinarie, 2 juniormedlemmar, en hedersmedlem, fem vilandeoch 4 nya medlemmar! Men det är med beklagan vi konstaterar att vi har förlorat två medlemmar, Allan Strömberg och Arne Johansson, som bägge avlidit under året.

Y Av 52 medlemmar har 20 lämnat in årsrapport och statistiken baseras på dessa:

Antal vinterdöda samhällen var 34 mot 49 förra året, invintrade 231 mot 203 stycken 2010. Dessutom har 82 avläggare skapats. Dessa 231 samhällen har gett 6 859 kg honung, med ett snitt på cirka 29,7 kg. Förra året låg snittet på 49,5 kg på 257 samhällen.

Y I föreningsbigården vintrade vi in 4 samhällen varav 3 överlevde. Ett samhälle fick föreningen i gåva av Uno Simonsson. Bigårdens samhällen gav 120 kg honung som i år levererades till Mantorp, förra året gav föreningsbigården 288 kg. Vi vintrar in 5 samhällen denna höst. Föreningen har köpt två renparade drottningar som antagits väl. Och föreningen har investerat i nytt bihusmaterial genom inköp av en polystyrenkupa med skattlådor och ramar.

Y Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 13 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 9 april och 10 september under ledning av Ulf Paulsson som visat arbetet med bina och den 22 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt men regnigt oxalsyramöte.

Y Vår förening fyllde 100 år detta år och vi firade detta med en fest i Ratic-hallen, Harplinge, dit 14 medlemmar kom med respektive.

Y Vi har haft två honungsbedömningsmöten under året på begäran av föreningsmedlemmar.

Till det ordinarie honungsbedömningsmötet i oktober hade 17 burkar lämnats in och alla bedömdes godkända.

Y Allan Strömberg, Agneta Hammarstedt och Hans Håkansson deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.

Y Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf Paulsson, Hans Håkansson, Börge Johansson och alla medlemmar som skött föreningens bin under året, slungat honungen, försett oss med oxalsyra-blandning och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Göte Johansson för skötseln av gräset i föreningsbigården.

Y Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2012!

Bertil Ericsson,     Hans Håkansson,     Ulla Sandström,     Agneta Hammarstedt,     Ronny Bengtsson

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *