Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2001

Nu är det åter dags att berätta vad medlemmarna har sysslat med under året.
På årsmötet 2000 beslutades om att ordna en föreningsbigård.
En av Plönninge-skolans skogshuggarekoja inköptes till ett bra pris, (500 kr) och ställdes upp på skolans mark strax intill Kyrkan Den har målats och snyggats till.
Allan Strömberg, kom med en Smålandskupa. Tre ramar med bi sattes in.
Egon hämtade en kakbit med ägg från Olestål i Getinge, efter 16 dagar var där en drottning.
Nu är där ett invintrat samhälle på 10 ramar.

Vi hoppas att Föreningsbigårdens första samhälle skall klarar vintern och så småningom ge upphov till fler, samt att bina samlar bra med honung under det kommande året.

Vid sidan av ”kojan” har Lasse Blomqvist en bigård, med ett tiotal samhällen. Vid våra 7 månadsträffar har Lasse visat och och gett goda råd till bi-intresserade medlemmar.
Mellan 10-15 medlemmar har deltagit vid varje tillfälle.
Inför invintringen ordnades en speciell träff där Lasse visade oxalsyrebehandling.
Han hade även ordnat så att medlemmarna kunde köpa oxalsyran.

Från den nedlagda drottningodlarklubben erhöll Harplinge Bivänner 1900kr

Föreningen har firat 90-års jubileum på Lizzies kafé i Holm .
Vid borden var utlagd 1911 års stdgar, det årets kassabok samt namnen på de 17 medlemmarna som då grundade Harplinge Bivänner.
20 personer var närvarande.

Vid ”Plönninge skolans dag” var föreningen delaktig .
Även vid ”Öppethus” vid Biblioteket.

Vid Länsförbundets årsmöte deltog Uno Simonsson.
och vid Länets Biodlarföreningens höstmöte deltog Sven-Olov Lindgren och Allan Strömberg

Föreningen har under året ordnat en hemsida där Bi-intresserade kan gå in och se:
Var vi är ,vilka vi är, och vår verksamhet.
Adressen är : http://www.biodlarna.se/dbf/harplinge

Föreningen har 31 medlemmar varav 2 vilande, samt 1 hedersmedlem (Tage Nilsson 92).
5 nya medlemmar ha vunnit inträde.
19 samhällen har inte klarat övervintringen
14 medlemmar har inlämnat årsrapport
Dessa medlemmar har invintrat 143 samhällen. Alla varoasmittade.
5084 kg honung har skördats. Ett medeltal på 35 kg/samhälle
(Vilket kan jämföras med år 2000 då 19,8 kg/ samhälle skördades)
7 honungsprover för bedömning har inlämnats.

Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår 2002

Sven-Olov Lindgren            Uno Simonsson

Egon Larsson                   Allan Strömberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *