Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2002

Även i år har föreningen haft mycket aktiviteter.
I föreningsbigården har vi haft en del problem med att få fram ett par starka samhällen.
I vårt övervintrade samhälle blev det aldrig någon riktig ordning med drottningen,
som till slut byttes mot en svärmdrottning. Uno Simonsson skänkte ett litet
samhälle med drottning som placerades bredvid det andra i Smålandskupan.
Det förstärktes flera gånger, men trots det tjuvades samhället ut efter fodringen.
Vi har nu invintrat ett samhälle på 7 ramar.
Även i år har vi haft våra sommarträffar, som är upplagda som en kurs i biodling.
Vi har träffats 7 gånger från april till oktober, och demonstrerat och berättat vad som
ska göras under säsongens gång. I år ingick även en träff om slungning och
honungsbehandling, som var mycket lärorik för alla närvarande.
Ett möte demonstrerade behandling med oxalsyra, och medlemmarna kunde
också köpa färdigblandad syra för en billig peng.
Vi kan nu också konstatera att den varroa-behandling som de flesta av oss använder,
med drönarramar , myrsyra och oxalsyra , fungerar väldigt bra,och vi har fått ner
kvalstermängden till en låg nivå, vilket också har givit bättre övervintringar.
På en av våra träffar hade vi bjudit in Södra Hallands Biodlarförening och då var
vi ca 25 personer, annars har vi varit ett tiotal medlemmar varje gång.
Det finns plats för fler. Så välkomna nästa sommar.

Föreningen har också visat upp sig vid fler tillfällen under året,
Bl.a på Kvarnens julmarknad med honungsförsäljning och information.
Demonstration av bin och honungsförsäljning har också skett vid Söndrums bibliotek,
Harplinge biblioteks trädgårdsdag och Harplingekvarns medlemsdag.

Vid länsförbundets möte deltog som vanligt Uno Simonsson
och vid Folkrörelsens arkivs 50-års jubileum reprenterades föreningen av Allan Strömberg

Föreningen har 32medlemmar, 2 vilande, 1familjemedlem samt 1 hedersmedlem
15 samhällen har inte klarat övervintringen
16 medlemmar har inlämnat årsrapport
Dessa medlemmar har invintrat 165 samhällen. Alla varoasmittade.
5 970kg honung har skördats. Ett medeltal på 36,2kg/samhälle
(Vilket kan jämföras med år 2001 då 35kg/ samhälle skördades)
9st honungsprover för bedömning har inlämnats.

Föreningens hemsida har besökts flitigt under det gångna året, där bl.a
verksamhetsberättelse, aktiviteter och annan information kan utläsas.
Adressen är : http://www.biodlarna.se/dbf/harplinge

Styrelsen tackar för året som gått och önskar ett bra biår 2003

Sven-Olov Lindgren    Uno Simonsson

Egon Larsson             Allan Strömberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *