Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2006

Efter en kall vinter och vår kunde vi konstatera att årets övervintring var bra.
I början av juni kom äntligen värmen, som sedan höll i sig i 6 veckor. Detta resulterade i ännu ett bra honungsår.

Den 11.2 arrangerade Bivännerna Hallandsdistriktets årsmöte på Plönninge. Det fungerade mycket bra, och alla var mycket nöjda. Våra ombud på mötet var Sven-Olov och Ronny.

Föreningens 4 samhällen hade klarat vintern, men ett var ganska svagt. Men det kom igång bra och var starkt vid invintringen. De gav sammanlagt 154 kg honung, och förstärkte därmed föreningens kassa med 3850kr.
Vi har i år odlat fram 6 drottningar, som såldes till föreningsmedlemmarna.
Vi har även i år hjälpt ett par biodlare att sälja sina samhällen.
Vi har alltså invintrat 4 samhällen i år.

Sommarträffarna har varit mycket välbesökta. Som mest var vi 23st, och snittet på hela sommaren blev 17 pers. Mycket trevligt!!
Vi började 8.4 och höll på varannan vecka till 23.9. Dessutom 21.10 då det delades ut färdigblandad oxalsyra och demonstrerades behandling. Vår behandling med drönarramar och oxalsyra har nästan utrotat varroan, dessutom har vi mycket bra övervintringar.

Göte Johansson representerade föreningen på Harplinge biblioteks arrangemang av höstens skörd av bl,a frukt, bär och plantor. Träffen arrangerades i samarbete med Sveriges vuxenutbildningsförbund.

Hallandsdistriktets höstmöte besöktes av Allan Strömberg och Lasse Blomqvist. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat intresse, och ett särskilt tack till Göte och S-O, som har skött gräsklippningen med den äran.

Föreningen har i år 37 medlemmar varav 2 familjemedlemmar, en junior och 4 som endats är med i lokalföreningen.
15 medlemmar har lämnat in årsrapport, och det är inte mer än 50%, och det är för dåligt.
15 samhällen klarade inte vintern.
De som har lämnat in årsrapport har invintrat 202 samhällen.
Skörden blev hela 10780kg, vilket ger ett snitt på 49kg.
Förra året var snittet 46, och året dessförinnan 15kg. Fantastiskt!!!!!!!
Honungsbedömningen var den 24.okt. 11 burkar lämnades in , och alla utom en godkändes.

Glöm inte att kolla vår fina hemsida. www.biodlarna.se/dbf/harplinge.
Där finns verksamhetsberättelsen, aktiviteter, käcka bilder och annan information.

Styrelsen tackar för i år och hoppas att vi ses nästa år.

Lars Blomqvist   Allan Strömberg   Bertil Eriksson   Robert Falk   Göte Johansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *