Information om nytt medlemssystem

SBR har tecknat avtal med Membit AB gällande ett nytt medlemssystem. Systemet är helt webbaserat och kommer på sikt att förenkla medlemsadministrationen i hela organisationen.

Systemet kommer att tas i bruk successivt och vi börjar med nya medlemmar. From 1 februari kommer nya medlemmar att via ”självbetjäningen” kunna registrera sig, välja medlemskap och betala avgiften direkt via vår hemsida.

I samband med detta kommer de välkomstpaket som tidigare skickats ut att tas bort. Den information som fanns i paketen kommer att finnas på hemsidan under en nybörjarflik. Värdecheckar hos redskapshandlare kommer att utgå. Vi återkommer med information där vi hoppas att redskapshandlarna kommer med erbjudanden som alla medlemmar får ta del av.

Nästa steg i implementeringen av nya systemet är att konvertera över resten av vårt nuvarande medlemsregister. När detta skett kommer distrikt och föreningar att få tillgång till att ta ut sina egna medlemslistor och kunna se vilka medlemmar som betalat resp inte betalat sin medlemsavgift. Detta har under en längre tid varit efterfrågat i organisationen och vi hoppas att det kommer att underlätta för er ute i distrikt och föreningar.

Vi har ju att rätta oss efter personuppgiftslagen, PuL, vilket innebär strikta behörigheter i systemet. Varje distrikt och lokalförening utser en/två personer som får kvittera ut inloggningsuppgifter från kansliet för att få tillgång till systemet. Behörigheten är personlig och kommer att ge rätt till att enbart se medlemsuppgifter i det egna distriktet respektive den egna föreningen. Vi återkommer med information om tillvägagångssättet.

Vi kommer i möjligaste mån att använda mailfunktionen i systemet för att sprida information samt även till att skicka ut avisering av medlemsavgiften. Organisationen har stora portokostnader och vi hoppas att kunna sänka dessa genom att använda mailfunktionen. Vi ber er ute i landet att efterfråga mailadresser från era medlemmar och delge oss på kansliet dessa så vi kan registrera dem i medlemssystemet. Vi garanterar att alla personuppgifter hanteras enligt PuL och ej lämnas vidare till tredje part.

Vår förhoppning är att på lite längre sikt kunna återbetala medlemsavgifterna till er med tätare intervall, idag sker utbetalning tre gånger per år i mars, maj och september.

Vi är tacksamma om ni ute i föreningarna sprider informationen vidare till era medlemmar. Informationen måste även delges de som kommer att ha kurser för nya medlemmar. Registrering ska ske via hemsidan i första hand. Har man ej tillgång till dator kan man även fortsättningsvis kontakta kansliet för hjälp.

Vid frågor vg kontakta Anette Irebro, ekonomiansvarig, 0142-482 003 alternativt anette.irebro@biodlarna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *