Kursutvärdering

Bifogat ser ni sammanställnigen av utvärderingen från Studieförbundet Vuxenskolan av kursen i föreningsteknik. Väldigt positivt utfall. Man kan dock fundera över varför den tidiga informationen ut till föreningarn inte tycks ha fungerat så bra. Ni som får denna information har fått den i ett tidigt skede, men det verkar som att den i en del fall inte gått vidare av enkätsvaren att döma. Jag kan bara betona vikten av att utse utbildningssamordnare i varje förening och att de blir införda i medlemsregistret. / Hälsningar Bengt Frizell, utbildningssamordnare Hallandsdistriktet/SBR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *