SLU får pengar till forskning om bihälsa

Problemen med sjukdomar hos bin och i bisamhällen är ett växande problem. Forskningsstiftelsen Formas satsar nu på forskning kring detta.

Forskarna Ingemar Fries och Joachim de Miranda, båda vid institutionen för ekologi vid SLU, får totalt 6,9 miljoner kronor för forskning under perioden 2011-2013 kring hälsan hos honungsbiet.

Bland annat ska de forska kring och undersöka om probiotiska bakterier knutna till honungsbin kan förbättra binas hälsa, samt kartlägga den genetiska bakgrunden till hur virusinfektioner drabbar och överförs till honungsbin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *