Sommarhälsning från Biodlarnas kansli till föreningar och distrikt!

I skrivande stund så står det klart att våra vinterförluster varit lägre eller mycket mer begränsade än förra vintern. Detta i kombination med en bra och relativt ”stabil” vår och försommar på de flesta platser i landet, gör att det finns goda förutsättningar för ett bra biodlarår, men det återstår givetvis att se hur det blir med andra avgörande faktorer. De signaler som kommer från flera håll är dock att inledningen på årets säsong, har varit mycket bra!

Uppmärksamheten i massmedia fortsätter och vi ser omväxlande artiklar om bidöd, som pekar på den tuffa miljö som våra bin utsätts för och där det också framkommer orosmoln om hur våra vilda bin och insekter har det. Eftersom det inte finns någon exakt definition för bidöd, så kan ingen heller säga att vi definitionsmässigt har bidöd i landet. Det är heller inte det som är det väsentliga, utan det är givetvis hur framtiden skall gestalta sig och hur vi undviker bidöd i större omfattning. De flesta är nog överens om att vi ännu så länge ät förskonade från ”bidöd” i Sverige, men självklart skall vi vara observanta på saker som kan hota våra vänner. Frågan är om det idag finns någon verksamhet som är mer angelägen, om man ser till vår långsiktiga överlevnad, än vad biodlingen står för? Det känns på något sätt som att våra små kamrater håller på att bli viktiga miljöindikatorer, för hur det egentligen står till i vår miljö och natur. Det centrala är att vi försöker spegla de olika påfrestningar som tama bin, vilda bin, humlor och insekter, står inför. Förbundet skall givetvis vara med och bevaka alla dessa frågor.

Målsättningen är för oss alla, att värna om vår miljö och bevara den biologiska mångfalden. När detta är säkrat vet vi att moder jord och vi människor har en chans framöver. Långsiktighet står ibland mot kortsiktiga målsättningar, men vi vet att någon gång skall vår nota betalas om vi inte agerar på ”rätt sätt”. Alla biodlare har en unik möjlighet att vara delaktiga i detta betydelsefulla uppdrag/arbete.
Vi ser också artiklar där olika företag tar initiativ och engagerar sig med att skaffa sig några bisamhällen för att hjälpa till med den biologiska mångfalden. En hel del artiklar speglar också alla lokala initiativ som görs runt om i landet och som oftast har bäring mot det arbete som genomförs i alla våra föreningar.

Åter kan vi glädja oss åt en stark medlemsutveckling! Vi närmar oss nu 11 000 medlemmar och i skrivande stund når vi förmodligen detta under 2014! Det finns dock plats för flera biodlare och här betyder våra lokala föreningar oerhört mycket, dvs det avgörande för våra nya medlemar är hur våra lokala föreningar kan ta emot dessa. Föreningarna gör ett fantastiskt arbete och utan detta uppoffrande arbete, skulle nya medlemmar ha svårt att komma in i biodlingens ädla konst!
Mycket verksamhet pågår i förbundet på olika plan, där många små förbättringar skall leda fram till en ökad medlemsnytta. Mycket är bra inom förbundet, men det finns också delar som kan utvecklas, förfinas och förbättras.

Kansliet och styrelsen arbetar hela tiden med att utifrån den enskilde medlemmen öka medlemsnyttan, så att medlemskapet skall vara en självklarhet om man är biodlare. Allt som vi gör blir givetvis inte 100 procent rätt och då är vi självklart tacksamma att få höra det, så att vi kan korrigera och ompröva fattade beslut. Berätta för oss om något är galet och som vi skall ändra på! Ge oss möjligheter att förklara olika förändringar som vi gör. Vi är hela tiden beredda att diskutera och föra en dialog om vår verksamhet! Använd den demokratiska organisationen som vi har! Alla kan vara förvissade om att vi gör förändringar, utifrån ambitionen att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Tankens kraft är väldigt stor och det är viktigt hur vi uttrycker oss om vår organisation. Det är klart att det finns delar och saker som inte är bra och där vi måste göra förändringar. Ibland hör vi uttrycket ”ni i SBR” av en del medlemmar som av olika anledningar är missnöjda med något. Det kan vara på det lokala planet, på distriktet eller på den centrala nivån/kansliet. Vi är övertygade att det är väsentligt, att vi betänker, att vi alla är SBR eller Biodlarna som vi också kallar oss för. Vi är en demokratisk, fantastiskt bra uppbyggd organisation, med många delar som fungerar på ett föreningsmässigt mycket bra sätt. Alla delar i en sådan organisation kan inte vid alla givna tidpunkter fungera till 100 %, men då får vi tillsammans ta fram styrkan i vårt demokratiska tänkande och ändra/justera det som vi reagerar över. Hela vårt land är uppbyggt efter dessa principer och låt oss fortsätta i dessa fotspår.
Ni som är medlemmar är våra uppdragsgivare och tillsammans skall vi fortsätta att arbeta enligt vår slogan:

”Biodlarna bygger och utvecklar biodlingen i Sverige, på uppdrag från våra snart 11 000 medlemmar och utgår från medlemsnyttan.”
Nu hoppas vi på en sommar med mycket sol och lite ”lagom” med nederbörd, så att våra kära bin får bra arbetsförhållanden, vilket förhoppningsvis skall medföra starka samhällen till kommande vinter och en god honungsskörd 2014.

Vi på kansliet önskar Er alla en
Härligt skön sommar!

SVERIGES BIODLARES RIKSFÖRBUND

Trumpetarevägen 5, 590 19 Mantorp
sbr@biodlarna.se
Tel. 0142- 48 20 0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *