Sommarhälsning från SBR:s kansli!

Nu står sommaren för dörren, med allt vad detta innebär! På många håll i landet blev det en kort men intensiv vår, pga av att vintern höll stora delar av landet i ett långdraget ”vintergrepp”. Ett stabilt högtrycksbetonat vinterväder, med tillhörande låga temperaturer, var det som dominerade vårt land under flera veckor, då vi normalt kan räkna med vårkänningar. Vårt minne är många gånger kort och nu är det inte många av oss som tänker på att allt var fördröjt i år. Fokus ligger nu på att hinna med allt som skall göras ute i bigårdarna.

Vinterförlusterna har på vissa platser och för vissa biodlare varit relativt sett stora. Analyser pågår för att kunna få fram mönster av vad detta beror på, men alla ni som är långväga biodlare vet att orsakerna kan bero på väldigt många olika faktorer och det är väl detta som också är en utmaning i själva biodlandet, där vitt skilda omständigheter påverkar slutresultatet. En del faktorer är påverkbara men vädrets makter kan vi inte påverka och det skall vi nog vara tacksamma för!

Det har väl knappast undgått någon att biodlingen och effekterna av binas nytta, både våra tama kamrater och de vilda vännerna, uppmärksammas på många sätt. Det är en uppmärksamhet som vi skall vara stolta över och här har alla i vår organisation möjligheter, att i olika sammanhang sprida positiva budskap/kunskaper om alla nyttigheter som bina för med sig. Förbundet jobbar naturligtvis på olika plan med dessa frågor och vi möts med stor respekt från många håll. Budskap måste som bekant upprepas, varför vi kontinuerligt rör oss i olika sammanhang, för att våra pollinerande styrkor inte skall glömmas bort.

Förbundet har en fortsatt positiv medlemsutveckling och det står redan nu klart att vi kommer att ha ett större medlemsantal 2013 jämfört med 2012. Detta innebär att vi kommer att öka medlemsantalet för femte året i rad. Det finns dock plats för flera biodlare och här betyder våra lokala föreningar oerhört mycket, dvs det avgörande för våra nya medlemmar är hur våra lokala föreningar fungerar. Ni gör ett fantastiskt arbete och utan ert omhändertagande, skulle nya medlemmar ha svårt att komma in i biodlingens ädla konst!

Mycket verksamhet pågår i förbundet på olika plan, där många små förbättringar skall leda fram till en ökad medlemsnytta. Mycket är bra inom förbundet, men det finns också många delar som kan utvecklas, förfinas och förbättras. Kansliet och styrelsen arbetar hela tiden med att utifrån den enskilde medlemmen öka medlemsnyttan, så att medlemskapet skall vara en självklarhet om man är biodlare. Allt som vi gör blir givetvis inte 100 procent rätt och då är vi självklart tacksamma att få höra det, så att vi kan korrigera och ompröva fattade beslut.  En känd entreprenör inom fritidssektorn arbetade efter devisen: Om du anser att våra produkter är bra, så berätta gärna detta för dina vänner och skulle något vara i den motsatta riktningen så berätta detta för vårt företag. Det är bra om vi kan ha det förhållningssättet, kombinerat med vi tillsammans skall vara konstruktiva!

Ni som är medlemmar är våra uppdragsgivare och tillsammans skall vi fortsätta att arbeta enligt vår SBR slogan:

”Vi bygger och utvecklar biodlingen i Sverige, på uppdrag från våra 10 000 medlemmar”

Nu hoppas vi på en sommar med mycket sol och lite ”lagom” med nederbörd, så att våra kära bin får bra arbetsförhållanden, vilket förhoppningsvis skall medföra starka samhällen till kommande vinter.

Vi på SBR:s kansli önskar Er alla en

Härligt skön sommar!        

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *