Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2010

Oktober 2009 blev kall i hela landet och liksom de senaste tre åren var det inte tal om någon brittsommar. November bjöd inte helt oväntat på gråväder men i december kom snö!

I södra halvan av landet har januari inte varit så kall sedan 1987 och här fick vi också på många håll en ovanligt lång period utan blidväder. Vinterkylan höll i sig nästan hela februari. Och på flera håll i södra Sverige hade man de lägsta temperaturerna sedan 1987!

En mycket blyg vår började komma i mars men under påsken i april föll både snö och regn. Maj blev inte mycket bättre till en början, med ovanligt mycket åska i stora delar av landet och i södra Götaland blev månaden ytterst solfattig.

Under vintern har 11 medlemmar i föreningen träffats på Harplinge bibliotek och deltagit i studiecirkeln ”Drottningodling i teori och praktik” under ledning av Uno Simonsson och Lars Blomqvist. Denna studiecirkel fortsatte sedan under våren med föredömlig ledning av Uno Simonsson och resulterade i 19 drottningar vilka såldes till medlemmar i föreningen. Styrelsen vill sända ett varmt tack till Göte Johansson som lät apideorna stå i sin trädgård och skötte om skönheterna tills de var parade och redo att få nya hem!

Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 49 medlemmar varav 44 ordinarie, en hedersmedlem samt fyra vilande. Av dessa 49 medlemmar hade 23 lämnat in årsrapport och statistiken baseras på dessa:

Antal vinterdöda samhällen var 49 mot 29 förra året, invintrade 257 mot 287 stycken 2009. Dessutom har 66 avläggare skapats. Dessa 257 samhällen har gett 12 709 kg honung, med ett snitt på cirka 49,5 kg. Förra året låg snittet på 45,6 kg på 304 samhällen.

I föreningsbigården övervintrade 4 samhällen bra. Bigårdens samhällen gav 288 kg honung, förra året blev det 200. Vi vintrar in 4 samhällen även denna höst. Föreningsbigården har fått en något annorlunda utformning i år med bland annat stora stenar som avgränsar snyggt och praktiskt mot den nya grusplanen utanför slakteriet.

Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 17 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 10 april och 11 september under ledning av Lars Blomqvist som visat arbetet med bina och den 23 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt men regnigt oxalsyramöte.

De nya reglerna för honungsbedömningen gicks igenom vid ett möte på Björkängs Motell i september. De som deltog i detta möte var Bertil Ericson, Allan Strömberg samt Ronny Bengtsson. Till honungsbedömningsmötet i oktober hade 15 burkar lämnats in och alla bedömdes godkända i enlighet med det nya reglementet. 14 st fullpoängare samt en med mindre anmärkning.

Allan Strömberg, Bertil Ericsson och Hans Håkansson deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Lars Blomqvist som skött föreningens bin under flera år och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Göte Johansson för skötseln av gräset i föreningsbigården.

Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2011!

Bertil Ericsson Allan Strömberg Ulla Sandström Agneta Hammarstedt Ronny Bengtsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *