Harplinge Bivänners verksamhetsberättelse för 2012

Vintern 2011 spåddes bli kall och snörik. Så fel det kan bli! November 2011 var först varm och fuktig sedan följde storm på storm. December blev också blåsig och regnet orsakade över-svämningar och raserade vägar. Januari 2012 fortsatte den blöta trenden. Det kom lite kyla i februari men den vände snart om och mars blev mestadels varm och blåsig. April startade som en kall månad och maj blev inte bättre trots vissa varma dagar. Så har det gått på och sommaren som helhet har varit mycket blöt och mestadels grå utan några längre riktiga värmeperioder. Blötan har följt oss in i hösten med stora problem för odlare av olika grödor och vädret avspeglar sig även i honungsskörden på vissa håll, men sammantaget har vår förening glädjande nog ändå fått en bra mycket bättre medelskörd än förra året! Nu är vi inne i en novembermånad som hittills varit blöt och grå och utan större solglimtar. Månne vintern som kommer blir blöt och blåsig även detta år?

* Harplinge Bivänner, formellt kallade Harplinge biodlarförening, består i år av 59 medlemmar varav 51 ordinarie, en juniormedlem, en hedersmedlem samt sex vilande.

* Av 59 medlemmar har 17 lämnat in årsrapport och statistiken baseras på dessa: Antal vinterdöda samhällen var 22 mot 34 förra året, invintrade 230 mot 231 stycken 2011. Dessutom har 50 avläggare skapats mot 82 stycken 2011. Dessa 230 samhällen har gett 8 032 kg honung, med ett snitt på cirka 34,92 kg. Förra året låg snittet på 29,7 kg på 231 samhällen.

* I föreningsbigården vintrade vi in 5 samhällen varav 5 överlevde. Bigårdens samhällen gav 132,5 kg honung varav 110 kg levererades till Mantorp och 22,5 såldes till medlemmar. Förra året gav föreningsbigården 120 kg.

* Vi vintrar in 6 samhällen denna höst. Föreningen har även i år köpt två renparade drottningar som antagits väl. Och föreningen har investerat i ytterligare nytt bihusmaterial genom inköp av polystyrenkupa med skattlådor och ramar.

* Under året har medlemmarna kunnat köpa larver och drottningar som tagits fram från våra inköpta drottningar.

* Sommarträffarna, som även i år bedrivits som studiecirkel, har besökts av i snitt 10 personer per gång. De har hållits varannan lördag mellan den 21 april och 8 september under ledning av bland andra Ulf Paulsson som visat arbetet med bina och den 27 oktober avslutades säsongen med ett välbesökt och soligt oxalsyramöte.

* Vi har haft två honungsbedömningsmöten under året. Till bedömningen i somras lämnades 5 burkar in och samtliga godkändes, till honungs-bedömningsmötet i oktober hade 13 burkar lämnats in, 10 godkändes och 3 underkändes: två på grund av för hög vattenhalt och en hade för mycket pollen.

* Vid det senaste honungsbedömningsmötet utsågs Bernth Alméns honung till Harplinge Biodlarförenings godaste, tvåa kom Tarmo Mäkinen och trea Bertil Ericsson. Bernth har erbjudits men tackat nej till att lämna sin honung till Hallandsdistriktets uttagning av Hallands Godaste Honung. Tarmo och Bertil lämnar in sina.

* Bertil Ericsson, Agneta Hammarstedt och Göte Johansson deltog i Hallandsdistriktets årsmöte.

* Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf Paulsson, Hans Håkansson, Börge Johansson och alla medlemmar som skött föreningens bin under året, slungat honungen, försett oss med oxalsyra-blandning och hållit i undervisningen vid lördagsmötena. Dessutom tackar vi Ronny Bengtsson för skötseln av gräset i föreningsbigården.

* Ett tack till samtliga föreningens medlemmar för ert engagemang under det biår som gått och med förhoppning att få se er alla igen 2013!

Bertil Ericsson Hans Håkansson Ulla Sandström Agneta Hammarstedt Ronny Bengtsson

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *