Viktigt om Amerikansk yngelröta

Detta är viktigt och kan inte noga påpekas. Amerikansk yngelröta finns i vår förenings område!

Vi har i styrelsen beslutat att det möte vi tänkt ha den 10 maj flyttas till den 17 maj med förhoppning om att FHM har lättat på restriktionerna tills dess.

Kom ihåg att ange uppställningsplats av bin! Detta görs hos Länsstyrelsen för Västra Götaland som även har hand om Halland. Numera ska även antal bisamhällen anges vid första anmälan och även syftet med bigården. (Avel, pollinering, avläggare, honungsproduktion till exempel.) Detta underlättar betydligt för bitillsyningsmännen i deras arbete, både i vanliga fall men synnerligen i fall av sjukdomsutbrott.

Det vi vill att ni gör innan mötet den 17 maj är att gå igenom era bisamhällen och vid misstanke om sjukdom kontaktar ni bitillsyningsman. Det är lag på detta! Ta gärna ett foto och sänd till bitillsyningsmannen som då kan se vad ni oroar er för innan eventuellt bigårdsbesök.

Vi vill även att ni har anmält er till Jordbruksverkets länk där man får info om utbrott och att ni tagit del av den information som finns på de länkar vi anger här nedan.

Dessa länkar och vidare information om mötet den 17 maj kommer att finnas på föreningens här på hemsidan, på vår Facebook-grupp och via e-post.

Länkar:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/biodling.html

https://jordbruksverket.se/download/18.419abbec17737497ef48cdd1/1611736118921/Ay-bilaga-4-halmstad.pdf

http://harplingebivanner.se/viktigt-om-amerikansk-yngelrota/

Prenumerera via e-post:

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/biodling/aktuella-utbrott-av-bisjukdomar.html

Lista över bitillsyningsmän hos länsstyrelsen Västra Götaland:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3911bae41715dd11748892a/1617028928789/halland-btm.pdf

Bihälsokommitté: 

0736-22 04 12 Emil Åkesson

0346-420 86, 073-804 09 31 Sven-Erik Josefsson

070-340 33 73, 035-513 92 Peter Meuller

Bitillsyningsmän Halmstad kommun:

0705-66 80 04, 035-680 04 Britt-Marie Nilsson

070-340 33 73, 035-513 92 Peter Meuller

0705-42 37 21, 035-12 37 97 Tom Winstanley

————————————————————————————–

Uppmaning till alla medlemmar i Harplinge biodlarförening med anledning av utbrott av amerikansk yngelröta på flera platser i vårt närområde!

Det är av yttersta vikt att vi alla biodlare nu hjälps åt att stoppa/förhindra vidare spridning.
Därför kolla era samhällen noga, vid minsta osäkerhet eller misstanke så kontakta någon av våra bitillsynsmän nedan som gärna bistår med hjälp eller information.
Följ utvecklingen och registrera er för mejl vid utbrott och se de olika zonerna på kartan från länsstyrelsen Västra Götaland https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/biodling/aktuella-utbrott-av-bisjukdomar.html

Att tänka på vad det gäller när man exempelvis ska flytta skattlådor till slungning osv, finns de inom en zon? ska de flyttas utanför denna? Måste de besiktigas? Vad måste göras efter slungning? osv…
Detta året är det extra viktigt att smälta ur använt vax och skicka ramar på rengöring, skicka allt brunt, trasigt, fula kakor mm, eller rent av alla använda ramar med vax, så att allt är garanterat ren och snyggt inför nästa år, kanske till och med invintra dina samhällen på nya mellanväggar, då du får bort vax även från yngelklotet.

Anmälan om uppställningsplatser, för att bitillsynsmännen ska kunna koordinera och hjälpa till att minimera smittspridning så är det av yttersta vikt att de får veta var alla samhällen finns placerade. Anmäl era uppställningsplatser här: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/biodling.html
Ange i GPS (sweref99) kolla karta på https://www.eniro.se/ gå till din position, zooma in, högerklicka och tryck på GPS för informationsruta!

Om någon uppmärksammat någon övergiven bigård eller ”Spöksamhälle” eller annan vildsvärm som finns någonstans så anmäl detta till en bitillsynsman, så de kan med hjälp av markägaren komma överens om åtgärd för att inte dessa ska föra smittan vidare nästa år!
(Övergiven bigård/utrustning som bara är stående tillfaller markägaren och således även ansvaret att avlägsna för sanering eller destruering!)

OBS, tänk på detta! Läs det gärna igen :

Biodlarnas 4 viktigaste regler för att hindra smittspridning

Som biodlare ska du

· anmäla till länsstyrelsen var dina bisamhällen är uppställda

· anmäla till tillsynsman eller länsstyrelse om du misstänker att dina bin är sjuka

· förvara vax, honung och begagnade bikupor och annan utrustning så att bin inte kommer åt det

· be om tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax, bikupor med mera ut från ett område som är förklarat som smittat eller misstänkt för smitta.

källa: https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html

Andra bra länkar att läsa:

https://djur.jordbruksverket.se/download/18.219551a9169955c9cfad0f/1552989896081/Flyttar%20och%20unders%C3%B6kningskrav%20amerikansk%20yngelr%C3%B6ta.pdf

https://djur.jordbruksverket.se/download/18.5f68b8817259cbad2a65ed6/1590745318291/A4-folder%20om%20amerikansk%20yngelr%C3%B6ta.pdf

Vid frågor, info, tips kontakta någon bitillsynsman eller Bihälsokommittén

Britt-Marie Nilsson 0705668004

Stefan Boldt 0707-68 36 48

Peter Meuller 070343373

Tom Winstanley 0705423721

Emil Åkesson 0736220412

Sven-Erik Josefsson 073804 09 31

Föreningen för biodlare i Harplinge, Getinge, Slöinge och Halmstad